Sök

1572868019677.JPG

Påven vid Requiem-mässan "Lev livet som uppståndelsens gryning"

Påven Franciskus firade en Requiem-mässa i Peterskyrkan för de kardinaler och biskopar som har avlidit under det gångna året. I sin predikan gav han tre ledtrådar till reflektion över uppståndelsen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påvens  fokuserade på mässans liturgiska läsningar, som alla påminner om att "vi är inte födda för döden utan för uppståndelse". Han började med att fråga hur vi besvarar uppmaningen ”att resa sig igen” och gav sedan tre punkter för reflektion, med utgångspunkt ur Johannes-evangeliet, och Jesu löfte om att 'den som kommer till mig kommer jag aldrig att skicka bort'.

Gå till Jesus

Inbjudan att "gå till Jesus" kan verka både förutsägbar och generisk, sade påven. Men vi måste vara konkreta och fråga oss: "Fick Jesus vara med i mötet med de människor jag träffade idag, bad jag för dem? Vilken riktning har min resa? Eller försöker jag bara göra ett gott intryck för att skydda mitt anseende, mina tider och mina utrymmen? ”För troende finns det inga mellanrum”, ​​sade påven. ”Den som tillhör Jesus lever genom att gå mot honom.”

Gå framåt

Hela livet är "pågående" på väg framåt, fortsatte påven Franciskus, från livmodern till när vi lämnar denna värld. "När vi ber för våra bröder kardinalerna och biskoparna, som har lämnat detta liv för att möta den Uppståndne, får vi inte glömma det viktigaste och svåraste i att gå framåt, som ger mening till all annan framfar, nämligen att gå ut ur oss själva. Bara genom att gå ut ur oss själva öppnar vi dörren som leder till Herren, sade påven.

Gå mot andra

Påven Fransiskus andra tanke hittade sin inspiration i den första läsningen, med Judas Makkabeus barmhärtighetshandling för de döda. ”Medlidande med andra öppnar dörren till evigheten. Att böja sig ned mot de behövande för att tjäna dem är ett förrum till paradiset”, sade påven. Om välgörenhet är bron som ansluter jorden till himlen, måste vi fråga oss om vi väljer att gå på denna bro. ”Blir jag berörd av att se någon i nöd? Kan jag gråta med dem som lider? Ber jag för dem som ingen tänker på? Det här är frågor om livet, frågor om uppståndelse”, sade påven Franciskus .

Går mot slutet

Påvens tredje punkt med tanke på uppståndelsen kom från de andliga övningarna. Helige Ignatius av Loyola föreslår att ”innan man fattar ett viktigt beslut, bör man föreställa sig själv inför Gud den sista dagen”. Detta är det ögonblick man inte kan skjuta upp, allas vårt mål. "Precis som sådden bedöms av skörden, så bedöms livet vid dess slut.  En användbar övning är att försöka se på verkligheten med Herrens ögon och inte bara med vår egna”, tillade han: ”titta på framtiden, på uppståndelsen, och gör bara val som har smaken av evigheten, smaken av kärlek".

Gå ut ur dig själv

”Går jag ut ur mig själv för att gå mot Herren varje dag? Är jag barmhärtig mot de i nöd? Tar jag viktiga beslut inför Gud?” Påven Franciskus avslutade sin predikan med hoppet om att någon av de tre punkterna hade berört.

"Bland de många rösterna i världen som får oss att förlora vår känsla för existensen, måste vi anpassa oss till den uppståndne och levande Jesus och hans vilja. Om vi ​​gör det, kommer vi idag att göra vårt liv till uppståndelsens gryning".

05 november 2019, 16:36