Sök

Påven Franciskus vid Angelus Påven Franciskus vid Angelus 

Påven vid Angelus: Där egoismen råder finns inte liv

Vid söndagens Angelus talade påven Franciskus utifrån evangelieläsningen om uppståndelsen. Dimensionen på jorden är inte den enda, sa påven utan den måste levas i väntan på livet efter detta. Gud älskar livet och livet är där det finns ”äkta relationer och trohetsband”.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Det är tron på de dödas uppståndelse och det eviga livet som stod i centrum för påven Franciskus ord vid denna söndags Angelus på Petersplatsen. I söndagens läsning (Luk 20:27–38) talar Jesus med några saddukeer om uppståndelsen, som de senare inte tror på och därför ger Jesus ett lömskt exempel: “Hur blir det med henne vid uppståndelsen, vems hustru blir hon? Alla sju hade ju haft henne som hustru”. Jesus svarar på ett annat plan och säger att de uppståndna vare sig tar fru eller make: ”De kan ju inte mera dö, de är som änglar, och de är Guds söner, eftersom de har fått uppstå”.

Livet efter döden

Med detta svar - sa påven - inbjuder Jesus först och främst dem han talar med, och även oss, att tänka att denna dimension på jorden som vi nu lever i, inte är den enda dimensionen. Utan det finns en annan som inte längre omfattar döden och där det fullt ut visas att vi är Guds barn.

Trohet till Gud

Påven sa att Jesus ord om livet efter döden är en stor tröst och inger hopp och att vi särskilt i vår tid, så rika som vi är på kunskap om universum men så fattiga på kunskap om det eviga livet har stort behov av det. Övertygelsen om uppståndelsen - förklarade påven vidare - har sin grund i ”troheten till Gud, som är livets Gud”. Han sa att det i sadukeernas fråga ligger ett svar som berör tvivlet som människan i alla tider har ställt: ”Vad blir det med våra liv efter detta jordelivs pilgrimsfärd?”

“Livet finns där det finns band, gemenskap och broderskap och detta är ett liv som är starkare än döden, då det bygger på äkta relationer och trohetsband”

Jesus försäkrar oss om att vårt liv tillhör Gud och att Gud älskar oss och binder oss tätt samman. ”Och Gud är inte de dödas Gud utan de levandes”.

Döda hjärtan

Påven la till: "Livet finns där det finns band, gemenskap och broderskap och detta är ett liv som är starkare än döden, då det bygger på äkta relationer och trohetsband. Tvärtom finns det inte liv där man påstår sig bara tillhöra sig själv och lever som på egna öar - i denna attityd råder döden" sa påven och att denna egoism skapar döda hjärtan.

Bön för evigt liv

Påven bad slutligen om Jungfru Marias förböner för de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

 

12 november 2019, 09:32