Sök

Påven Franciskus vid den allmänna audiensen 6 november 2019 Påven Franciskus vid den allmänna audiensen 6 november 2019 

Påven: Var lyhörda för folks längtan efter sanningen

Under onsdagens allmänna audiens för pilgrimer från när och fjärran på Petersplatsen gick påven Franciskus vidare i sin trosundervisning om apostlagärningarna. Idag fokuserade han på Paulus ord inför areopagen: «Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er» (Apo 17:23) – exempel på trons inkulturering i Aten.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven gick vidare i sin omfattande trosundervisning om apostlagärningarna under den allmänna onsdagsaudiensen. Här följer en sammanfattning av hans ord:

Kära bröder och systrar!

I vår katekes om apostlagärningarna vänder vi oss nu till aposteln Paulus' predikan inför areopagen i Aten, den hedniska världens huvudstad. I en stad fylld av idoler förkunnar Paulus evangeliet genom att vädja till sina åhörare, enligt deras önskan om att få veta sanningen, om religiositet. Då han ser ett altare tillägnat en ”okänd gud” säger Paulus att Gud, världens trancendenta Skapare, verkligen har gett sig till känna och sänt sin Son bland oss för att kalla alla folk till omvändelse och sanningens fullhet. Men då Paulus talar om Kristi död och uppståndelse förlorar lyssnarna intresset. Korsets mysterium, i vilket Guds visdom och kraft uppenbaras, framstår som dårskap i grekernas ögon (jfr 1 Kor 1:23), men Paulus’ predikan bär frukt genom några atenares omvändelse, bland andra Dionysius Areopagita och Damaris. Då vi tänker på vår egen kultur kan vi, liksom Paulus, vara lyhörda för folks djupaste längtan och föreslå Kristus mysterium och frälsande kärlek.

 

06 november 2019, 10:26