Sök

Medlemmar i Internationella teologiska kommissionen på påvlig audiens Medlemmar i Internationella teologiska kommissionen på påvlig audiens  

Påven till teologiska kommissionen: Ni är kallade föra fram evangeliet

Endast en vacker teologi är tilldragande sa påven till medlemmar i Internationella teologiska kommissionen som med påvlig audiens firade kommissionens 50 år.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Paulus VI instiftade Internationella teologiska kommissionen 11 april 1969 och dess medlemmar firade 50-årsjubiléumet med audiens hos påven fredagen 29 november. Påven Franciskus talade med dem om hur denna kommission föddes av önskan att specialister skapar en ny bro mellan teologi och läroämbete.

“Endast en vacker teologi, som respekterar evangeliet och inte nöjer sig med att endast vara funktionell, är tilldragande sa påven.”

Inför evangeliet har ni en alstrande mission - sa påven - ni är kallade att föra fram evangeliet i ljuset. I själva verket lyssnar ni på vad den Helige anden säger idag till [katolska] kyrkan i olika kulturer för att visa upp nya aspekter av Kristi outtömliga mysterium.

Skydda Guds folk

Påven sa vidare att teologer måste studera mer för att ge Guds folk sin tros fasta måltid och skydda det från dispyter och den relativism som det kan leda till.

Ödmjukhet och gemenskap

Endast en vacker teologi, som respekterar evangeliet och inte nöjer sig med att endast vara funktionell, är tilldragande sa påven. Han presenterade två riktlinjer för att uppnå detta: Först och främst ett andligt liv i ständig och ödmjuk bön och i öppenhet för den Helige anden för att så översätta Ordet och följa Guds vilja – ”Teologin föds och växer på knä!”. För det andra ett liv i kyrkans gemenskap då teologi inte är till för enskilda individer utan för alla i en gemenskap – ”Med ständig vänlighet och respekt sprida evangeliets godhet till samtidens bröder och systrar”.

 

 

29 november 2019, 14:59