Sök

1574502853833.jpg

Påven till Japans biskopar: Vittna om evangeliet och skydda livet

Påven anlände på lördagen till ett regnigt och blåsigt Tokyo efter en 6 timmar lång resa från Bangkok men togs varmt emot av en entusiasisk välkomstkommitté. Hans första möte i landet var det med dess biskopar och i sitt tal till dem underströk han vikten av en inkulturerad mission och själavården av de unga.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus togs emot i Tokyos apostoliska nuntiatur av landets biskopar. Han tackade för det varma mottagandet och berättade att han sedan unga år har haft en särskild sympati och kärlek till Japan och att Herren nu har gett honom möjligheten att som missionerande pilgrim i stora trosvittnens spår besöka landet.

Kristendomen i Japan sedan 470 år

Påven talade om helige Frans Xavier som för 470 år sedan började sprida kristendomen i Japan. “I hans minne skulle jag vilja ena mig med er för att tacka Herren för alla dem som under sekler har verkat för att sprida evangeliet och tjäna det japanska folket med stor smörjelse och kärlek; deras engagemang har gett kyrkan i Japan ett mycket särskild gestalt” sa påven och hänvisade även till martyrerna helige Paolo Miki och hans vänner samt salige Justo Takayama Ukon.

Gömda kristna

Vi tänker även på de gömda kristna, sa påven och att dessa, som i generationer trots detta kors har bevarat sin tro, är tecken på en äkta hemkyrka som återspeglar den Heliga Familjen i Nasaret.

“Skydda allt liv”

Påven talade sedan om mottot på detta besök i Japan som omfattar skyddet av människan och skapelsen: ”Skydda allt liv” och sa till biskoparna att detta kan symbolisera deras ämbete.

Inkulturering

Han betonade att missionen i detta land karaktäriseras av inkulturering och uppmuntrade sina lyssnare att, trots att katolska kyrkan är i minoritet, tydligt evangelisera och ge ett ödmjukt och dagligt vittnesbörd i dialog med andra religioner.

Han hänvisade till sitt kommande besök i Hiroshima och Nagasaki, men även mötet med dem som har drabbats av jordbävningar och tsunami, och betonade att det kristna martyrskapet i ett land talar friare särskilt då det gäller brådskande situationer vad gäller fred och rättvisa. ”Vi överlämnar dem som dött, deras familjer och alla dem som har mist sina hem och ägodelar i Herrens barmhärtighet” sa påven.

“Vi överlämnar dem som dött, deras familjer och alla dem som har mist sina hem och ägodelar i Herrens barmhärtighet”

De ungas behov

Han fokuserade avslutningsvis på den ökande självmordssiffran i detta land och inbjöd biskoparna att allt mer uppmärksamt särskilt se de ungas behov och med medlidande och barmhärtighet skapa plats för dem.

 

23 november 2019, 11:30