Sök

Påven till japanerna: ”Skydda allt liv”

"Att använda kärnvapen är omoraliskt." Det är påven Franciskus starka ord, då han talade i sitt videobudskap inför resan till Japan. Påven talade på spanska och riktade sina ord till det japanska folket några dagar innan han beger sig till det asiatiska landet. Påven uppmanade även till att försvara livet och arbeta för en säker, varaktig fred.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Den omoraliska användningen av kärnvapen och värdet av en säker varaktig fred. Detta är kärnan i påven Franciskus videobudskap till det japanska folket inför sin 32:a apostoliska resa, som först tar honom till Thailand och sedan till Japan.

Kärnvapen är omoraliskt

I soluppgångens land, kommer han att vara från den 23 - 26 november. Kärnan i hans ord finns även i resans motto: "Skydda allt liv".

"Denna vårt hjärtas starka instinkt - att försvara varje människas värde och värdighet, får en särskild betydelse inför hoten mot den fredliga samexistens som världen möter idag, särskilt i väpnade konflikter", understryker påven, och upprepar en stark varning mot användning av kärnvapnet:

”Tillsammans med er ber jag att kärnvapnens destruktiva kraft aldrig mer ska släppas lös i mänsklighetens historia. Att använda kärnvapen är omoraliskt.”

Dialog och respekt

Påven Franciskus uppmuntrar till att välja vägen till varaktig fred:

”Det är just en kultur präglad av dialog och broderskap, särskilt mellan de olika religiösa traditionerna, som kan hjälpa till att övervinna splittringen och främja respekten för den mänskliga värdigheten, för en omfattande mänsklig utveckling.”

Skydda livet och miljön

Att skydda livet innebär också att skydda skapelsen. I videobudskapet betonar påven Franciskus att han ser fram emot att få uppleva den stora naturliga skönheten som kännetecknar Japan. Slutligen försäkrar han sina böner och tackar de många som arbetar för att möjliggöra detta besök, med hopp om att dagarna de ska tillbringa tillsammans "kommer att vara rika på nåd och glädje".

Den apostoliska resan till Japan

Höjdpunkterna under påvens resa till Japan är att minnas atombomberna i Hiroshima och Nagasaki och dagen efter möta offer för "Trippelkatastrofen” i Fukushima 2011, då tre katastrofer slog till mot landet inom loppet av 24 timmar.

Den 11 mars 2011 drabbades Japan av den kraftigaste jordbävningen som uppmätts i landets historia, med magnituden 9,0 på Richterskalan. Skalvet ledde till enorma tsunamivågor under en 11 mil lång kustremsa och utplånade bebyggelsen 5 km inåt landet. Över 18.000 människor omkom. Dessutom klarade inte kärnkraftverket Fukushima Daiichi att stå emot den kraftiga jordbävningen och påföljande tsunami vilket ledde till flera härdsmältor och radioaktiva utsläpp.

Påvens program

Vid ankomsten kommer det första mötet att vara med de lokala biskoparna. I den japanska huvudstaden kommer påven även att ha ett privat besök med kejsaren Naruhito, ett möte med ungdomar, ett möte med premiärministern och med myndigheterna och det diplomatiska kåren. Förutom två mässor kommer påven den sista dagen att besöka Sophia University där han kommer att ha flera möten, med bland annat landets jesuiter.

18 november 2019, 15:32