Sök

Kardinal Pietro Parolin läser upp påvens budskap vid MOP 31 Kardinal Pietro Parolin läser upp påvens budskap vid MOP 31  

Påven: Montrealprotokollet för det gemensamma bästa

I ett meddelande 7 november sänder påven Franciskus uppmuntrande ord till Montrealprotokollets möte om skyddet av ozonlagret MOP 31. Han hänvisar till sin miljöencyklika Laudato Sì och föreslår nya vägar för vården av vårt gemensamma hem.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

22 mars 1985 undertecknades Monteralprotokollet MOP i Wien om skyddet av atmosfärens ozonlager och vid FAO i Rom hålls protokollets 31:a möte. I ett budskap till mötesdeltagarna, som lästes upp av statssekreteraren kardinal Pietro Parolin, betonar påven Franciskus vikten av att främja en integrerad mänsklig utveckling för det gemensamma bästa.

Lovvärda initiativ

Han meddelar Heliga Stolens vilja att följa revisionen som gjordes i Kigali år 2016 mot användning av ämnen som påverkar den globala uppvärmningen. Påven uttrycker sitt hopp om, och ber för, att mötet liksom andra lovvärda initiativ i världen för vården av vårt gemensamma hem kan fortsätta på denna komplicerade, utmanande men ändå stimulerande väg.

Det gemensamma bästa

I sitt budskap citerar påven flera gånger sin miljöencyklika Laudato sì, på svenska Lovad vare Du (Veritas förlag), och betonar vikten av att man sprider en kultur som utgår från det gemensamma bästa. Han fokuserar på tre riktlinjer: dialog, teknologiska lösningar och struktur av konceptet ”integrerad ekologi”, som grundas på medvetenheten om att allt hänger samman.

“...tre riktlinjer: dialog, teknologiska lösningar och strukturer av konceptet ”integrerad ekologi”, som grundas på medvetenheten om att allt hänger samman.”

 

07 november 2019, 14:55