Sök

Påven i Japan ”Låt oss inte glömma martyrernas offer”

Efter besöket på platsen där atombomben detonerade i augusti 1945 begav sig påven Franciskus till ytterligare en minnesplats i Nagasaki: Nishizaka Hill där den helige Paulus Miki och 25 andra martyrer dödades den 5 februari 1597.

Charlotta Smeds – Vatianstaten

Deras död markerar början på en lång period av förföljelse av de kristna i Japan, som varade två sekel. När påven Franciskus kom till platsen sa han att han hade sett ”fram emot detta ögonblick, och att han hade kommit om pilgrim för att be, bekräfta men även bekräftas i tron ​​av dessa bröder, som med sitt vittnesbörd visar oss vägen."

Innan påven bad Angelus med de samlade reflekterade han över platsen som snarare talar om ”livets triumf och inte dödens”. För här lyste evangeliets ljus i kärleken som segrade över förföljelsen och svärdet.

Dagligt martyrium

-Vi är inte kallade till att död, utan till att leva i fullhet, sa påven. Martyrernas blod är fröet till det nya liv som Kristus vill ge oss alla. De hjälper oss att förnya vårt engagemang och arbetar för en kultur som kan skydda och försvara varje liv genom det dagliga tysta  "martyriet”.

-Låt oss inte glömma kärleken till deras offer!, sa påven . Den helige Paulus Miki och hans vänner förkunnade från sina kors att evangeliet är vägen, sanningen och livet (se Joh 14: 6).

Avslutningsvis gick påvens tankar till alla dem kristna som i många delar av världen idag lider och upplever martyrdöden på grund av sin tro. Det 21:a seklets martyrer uppmanar oss att modigt välja saligprisningarnas väg.

24 november 2019, 06:21