Sök

Påven möter buddisternas högste ledare i Thailand Påven möter buddisternas högste ledare i Thailand  

Påven i buddisternas tempel "Religionerna måste vara hoppets fyrtorn"

Efter det sedvanliga mötet med Thailands civila myndigheter och den diplomatiska kåren, på torsdagen, begav sig påven Franciskus till buddisttemplet Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram i Bankok. Påven talade till buddisterna om vikten av dialog, ömsesidig uppskattning trots skillnader, och gemensam vård av fattiga och skapelsen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Templet är den historiska platsen för landets buddistmunkar och deras högste ledare. Det byggdes av kungen Rama V 1869 till följd av traditionen att varje buddistmunk måste ha ett tempel. Inredningen påminner om en europeisk gotisk katedral medan mosaikerna och ornamenten vittnar om den asiatiska traditionen.

Påvens besök i templet

Påven Franciskus blev mottagen av buddisternas högsta ledare, den 92-årige Somdej Phra Maha Munewong som även är känd med namnet Umporn Umpa-row. Han är den 20:e högste ledaren sedan rollen instiftades 1872, med uppgiften att vägleda och bevaka över alla buddistordnar i landet.

Besöket i templet omfattade både ett offentligt och ett privat samtal, samt utbyte av gåvor och ett gruppfoto med de 35 munkarna som lever där. Av Thailands 55 miljoner invånare är 95% buddister, och endast 0,59% katoliker; medan 4 % av befolkningen är muslimer.

Ett leende folk

I sitt tal till i templet talade påven Franciskus om detta tempel som ”en symbol för de värderingar och läror som kännetecknar detta älskade folk”.

Påven nämnde thailändarnas vördnad för livet och omsorgen om de äldre; deras nyktra livsstil baserad på kontemplation, hårt arbete och disciplin.

-Dessa är egenskaper leder till att ni betraktas som ett leende folk.

Kyrkans dialog med buddister

Påven talade vidare om relationerna mellan Heliga Stolen och Thailands buddister och mindes mötet i Vatikanen mellanPaulus VI och den 17:e buddistiska ledaren Somdej Phra Wanarat (Pun Punnasiri), tillsammans med en grupp buddistmunkar.

-Det var en viktig vändpunkt i dialogen mellan våra religiösa traditioner, sa påven Francisukus. En dialog som senare tillät påven Johannes Paulus II att besöka detta tempel och er ledare Somdej Phra Ariyavongsagatanana (Vasana Vasano).

Påven mindes även hans möte i Vatikanen med en delegation av munkar från templet i Wat Pho, med gåvan av en översättning av ett forntida buddhistiskt manuskript på Pali-språk, nu bevarat i Vatikanens bibliotek.

Små steg som hjälper till att vittna om att en kultur präglad av möte är möjligt.

Religioner främjar hopp och broderskap

När vi har förmågan att uppskatta varandra trots skillnader, erbjuder vi världen ett hopp som kan uppmuntra och stödja dem som skadas av splittringen, noterade påven. Det påminner oss om hur viktigt det är att religioner i allt högre grad visar sig som hoppets fyrtorn och som främjare och garanti för broderskap.

Kyrkan i Thailand

Påven Franciskus tackade för hur katolikerna sedan kristendomens ankomst till Thailand för tre och ett halvt sekel sedan har kunnat ”utöva sin tro i frihet och i harmoni med sina buddhistiska bröder och systrar”.

Påven underströk kyrkans vilja att fortsätta sitt engagemang i Thailand ”för att stärka en öppen och respektfull dialog i tjänsten för detta folks fred och välbefinnande.”

Han avslutade med att säga att han hoppas att gemensamt med buddisterna kunna öka de konkreta initiativen till att hjälpa de fattiga och främja vården av skapelsen ”vårt mycket misshandlade gemensamma hem”.

21 november 2019, 09:00