Sök

Påven Franciskus sänder videobudskap till unga i Vietnam

“Jag är med er med mitt hjärta” säger påven Franciskus då han vänder sig till de många unga katolikerna i Vietnam som har samlats till en nationell ungdomsdag för att tala om bevarandet av sin identitet och tro.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus har sänt ett videobudskap till vietnamesiska unga katoliker som har samlats för en ungdomsdag för Vietnams norra stift, där temat är hämtat ut Markusevangeliet 5:15-20: ”Gå hem till de dina”. Budskapet gäller ordet ”hem”, säger påven, då det är just på detta ord ungdomsdagen fokuserar.

Ordet "hem"

Påven förklarar vidare att inget ord är underbarare i den vietnamesiska kulturen än just ordet ”hem” för att det omfattar allt som uppskattas mest hos personer: ”inte endast familjer och familjeband utan även födelseort och hemland”.

“gå ut på en vandring som tar er tillbaka till ert ursprung och fördjupar era traditioner och kulturella arv”

Vart ni är går, fortsätter påven, tar ni med er ert hem, så att ”gå hem” betyder därför att gå ut på en vandring som tar er tillbaka till ert ursprung och fördjupar era traditioner och kulturella arv. Påven säger vidare att vi även genom dopet har ett annat hem, som är kyrkan och att vi alltid kan återkomma till för att finna styrka och inspiration som bygger på Guds kallelse.

Vietnams martyrer

Sedan påminner påven om att kyrkan i Vietnam föddes med generösa och entusiastiska martyrer: Må dessa första kristna vägleda er, säger påven, och må er tacksamhet mot dem alltid vara källan till en missionerande entusiasm.

Ärlighet, ansvarsfullhet och optimism

Det är upp till er, säger påven uppmuntrande till de unga katolikerna, att bygga upp ett ungt och glädjefullt kyrko-hem som är fullt av liv och broderskap. De tre nödvändiga egenskaperna för att uppfylla denna uppgift är ärlighet, ansvarsfullhet och optimism, förklarar påven och att dessa tre måste åtföljas av urskiljning. I detta samhälle är det svårt att vara trogen sin egen identitet och tro utan just urskiljning, lägger påven till.

Vad gäller ärlighet och optimism säger påven att det ofta kan verka konstigt i dagens samhälle, men att samhället och även kyrkan behöver dessa grundvärden.

Slutligen ber påven Franciskus Vietnams unga om att inte vara rädda för att låta det han kallar “deras vackra identitet” “lysa fram” och han uttrycker sitt hopp om att Guds tjänare kardinal Van Thuan ska stödja dem i deras kärlek för sitt folk och land.
 

20 november 2019, 10:56