Sök

1574414657169.JPG

Påven ber om samarbete vid interreligiöst möte i Bangkok

Efter lunch i Bangkoks nuntiatur fredag 22 november fortsatte påven Franciskus med ett interreligiöst möte i Chulalongkorn universitet. Påven vädjade till de samlade 18 religiösa ledarna: Världens stora religiösa traditioner ger vittnesbörd om ett andligt, trancendent och brett gemensamt arv om vi vågar mötas utan rädsla.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

”För hundratjugotvå år sedan, 1897, besökte kung Chulalongkorn, som detta första universitet är uppkallat efter, Rom och fick audiens hos påven Leo XIII. Det var första gången en icke kristen statschef togs emot i Vatikanen”. Med dessa ord inledde påven Franciskus sitt tal vid det interreligiösa mötet i Chulalongkorn universitet i Bangkok.

Samarbete mellan religioner

Ordförande för kommissionen för ekumenik och interreligös dialog msgr Sirisut samt universitetets rektor inledde med välkomstord och därefter talade påven. Han talade om vikten av ömsesidigt erkännande och samarbete mellan religioner för att bemöta de mest akuta problemen i dagens värld som den finansiella globaliseringens allvarliga konsekvenser på samhällens utveckling. Han nämnde här krig, migration och fattigdom samt förstörelsen av vårt gemensamma hem.

“Världens stora religiösa traditioner ger vittnesbörd om ett andligt, trancendent och brett gemensamt arv om vi vågar mötas utan rädsla”

Denna tid kräver av oss att vi bygger stabila grunder, sa påven, som baseras på respekt och erkännande av varje persons värdighet. ”Världens stora religiösa traditioner ger vittnesbörd om ett andligt, trancendent och brett gemensamt arv” om vi kan våga mötas utan rädsla, sa han.

Harmonisk samlevnad

Påven talade sedan uppskattande om såväl Thailands naturskönhet som dess folks stora respekt för de gamla och han bad dem att fortsätta att låta de unga upptäcka den stora rikedomen i sina rötter.

Med bön och vädjan avslutade påven sitt tal till Thailands olika religiösa ledare:

“Kära bröder! Vi är alla medlemmar av den mänskliga familjen och var och en, i den roll han har, är kallad att delta och vara direkt medansvarig i skapandet av en kultur som bygger på gemensamma värden som leder till enhet, ömsesidig respekt och harmonisk samlevnad”.

 

22 november 2019, 10:36