Sök

Påven vid den allmänna audiensen 13 november 2019 Påven vid den allmänna audiensen 13 november 2019 

Påven ber kristna makar om att vara trons förebilder

Vid onsdagens allmänna audiens höll påven Franciskus sin sextonde katekes om apostlagärningarna och fokuserade på makarna Priscilla och Aquila som med öppna armar tog emot evangeliet.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus talade i dagens trosundervisning om vikten av familjens vilja att öppna sina hem för nästan och bli en "hemkyrka". Han utgick från apostlagärningarna 18:1-3: «Sedan lämnade han Athen och for till Korinth. Där träffade han en jude vid namn Aquila, som stammade från Pontos men som tillsammans med sin hustru Priscilla nyligen hade kommit från Italien, eftersom kejsar Claudius hade låtit utvisa alla judar från Rom. Paulus sökte upp dem, och då han hade samma yrke stannade han hos dem och arbetade; de var sadelmakare.» Påven sa sammanfattningsvis:

Kära bröder och systrar!

Under vår pågående katekes om apostlagärningarna ser vi nu Paulus som välkomnas i Korinth av ett fromt gift par, Priscilla och Aquila, som liksom aposteln var sadelmakare. Dessa makar – fyllda av tro på Gud och av ömsesidig generositet – är mönstret för kristen gästfrihet. De öppnar sitt hem för aposteln och de omfamnar även evangeliet som han kom för att förkunna. Som mötesplats för den tidiga kristna församlingen i Korinth, blev deras hem en sann ”hemkyrka”. När Paulus lämnade Korinth för att bege sig till Efesos och sedan tillbaka till Rom, fortsatte de att följa honom i hans ministerium. Som en förebild för kristet äktenskapligt liv, påminner Priscilla och Aqulia oss också om de många familjer som genom tro och ansträngningar förkunnar den Glada nyheten och som i varje generation har öppnat sina hjärtan för Kristus och gjort sina hem till platser för gemenskap och tillbedjan till Gud i tro, hopp och nästankärlek.
 

13 november 2019, 13:45