Sök

Carmelo Barbagallo Carmelo Barbagallo 

Ny ordförande för Heliga Stolens finansinspektion

Påven Franciskus har utsett Carmelo Barbagallo till ny ordförande för Heliga Stolens finansinspektion AIF som motverkar pengatvätt och finansiering av terrorism.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Ny ordförande för Heliga Stolens finansinspektion AIF har utsetts av påven Franciskus. Det gäller Carmelo Barbagallo, tidigare högste rådgivare för finansövervakningen och Single Supervisory Mechanism vid Banca d’Italia.

Barbagallo säger till Vatican News att han är hedrad över att ha blivit tilldelad detta uppdrag och är helt införstådd med dess moraliska och professionella tyngd. Han meddelar att han i denna nya uppgift kommer att ta till all sin erfarenhet som chef för övervakning av banksystem i Italien och Europa.

AIF, Autorità di Informazione Finanziaria, är Heliga Stolens institution för övervakning av finanser för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism och verkar även i förebyggande syfte. Den instiftades av Benedictus XVI genom hans apostoliska brev i form av Motu Proprio 30 december 2010 och har förstärkts genom påven Franciskus apostoliska brev, Motu Proprio 8 augusti 2013 genom att ge AIF mandat att utföra tillsyn och sedan Motu Proprio 15 november samma år där den nya stadgan godkändes. AIF:s institutionella verksamhet regleras av Vatikanens lag XVIII från 8 oktober 2013.

 

28 november 2019, 08:31