Sök

Mässan i Nagasaki: Höj rösterna i modig tro

På Kristus Konungens dag, det liturgiska årets sista söndag, firade påven Franciskus mässan på Nagaskakis basebollarena. Han påminde Japans troende om att "Herren lever och vill att vi lever".

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

I sin predikan talade påven om Korsfästelsen och förbrytaren vid Jesus sida som förstod att detta var Herren. Påven underströk Jesus sista ord: "Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset" ( Luk 23:43) och sa att förbrytarens förflutna plötsligt får en ny mening och att kalvariet här omvandlas till ett hoppets ord för hela mänsklighet - orden ”rädda dig själv” blir inte de sista, utan i stället dem som uttrycker medlidande.

Martyrernas andliga spår

”Här, idag vill vi förnya vår tro och vårt engagemang. Vi känner väl till våra misslyckanden, synder och begränsningar” sa påven och nämnde helige Paolo Miki och hans vänner som han sa, liksom många andra martyrer har lämnat andliga spår i Japan.

“Herren lever och vill att vi lever”

Som vi i Herrens bön varje dag ber: ”tillkomme ditt rike Herre”, vill vi att även våra liv och handlingar prisas, sa påven och påminde om att ”Herren lever och vill att vi lever”. Som missionerande lärjungar kan vi inte ge upp inför ondskan, sa påven och förklarade att vi i stället ska vara Guds rikes surdeg var vi än är: i familjen, på jobbet och i samhället och vara som ”en liten öppning där den Helige Anden fortsätter att blåsa in hopp bland folken”.

Himmelriket

Påven underströk att “himmelriket är vårt gemensamma mål, ett mål som inte bara gäller för en morgondag, utan som vi ber och lever för idag” som motpol till ”likgiltighet som omger oss och många gånger tystar ned våra sjuka och funktionshindrade, gamla och övergivna, flyktingar och utlandsarbetare.” ”Alla dessa – sa påven – är Kristus, vår Konungs levande sakrament” (jfr Matt 25:31-46).

Påven återgick till förbrytaren vid Jesus sida och sa att han var den ende som höjde sin röst i modig tro och att det nu är upp till oss om vi vill vara tysta eller förkunna Guds ord.

“Låt oss i gemensam bön höja våra röster för alla dem som lider idag” och att alltfler liksom “den gode förbrytaren” “förkunnar med sin egen röst om sanningens, rättvisans, helighetens och nådens, kärlekens och fredens rike”.”

Påven avslutade sin mässa i Nagasaki:

”Nagasaki bär i sin själ ett sår som är svårt att läka och som är tecken på många oskyldigas oförklarliga lidande – offer som drabbats av gårdagens krig men som än idag lider av detta ’uppdelade tredje världskrig’. Låt oss i gemensam bön höja våra röster för alla dem som lider idag” och att alltfler liksom “den gode förbrytaren” “förkunnar med sin egen röst om sanningens, rättvisans, helighetens och nådens, kärlekens och fredens rike”.

 

24 november 2019, 06:27