Sök

Påven under invigningsmässan av synoden Påven under invigningsmässan av synoden  

Påvens öppnar synoden för Amazonas och ber om modig försiktighet

På söndagen invigde påven Franciskus den Panamasoniska synoden under mässan i Peterskyrkan. I sin predikan uppmanade han biskoparna till att begrunda hjärtat i Paulus budskap i sitt brev till Timoteus.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Det var vid Angelusbönen den 15 oktober 2017 som påven Franciskus tillkännagav att han ville sammankalla till en särskild biskoparssynod för att ”hitta nya vägar för kyrkan och för en integrerad ekologi”.

Paulus till Timoteus

Under mässan som invigde synoden på söndagen åkallade påven aposteln Paulus, ”den största missionären i kyrkans historia” - "må han hjälpa oss att göra denna synodsresa tillsammans", sa påven.

Påven Franciskus citerade Paulus ord till Timoteus, som skriver: ” Därför påminner jag dig om att du skall blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig” (2 Tim 1,6).

Händer

Påven fortsatte därför med att påminna biskoparna som samlats till denna synod om de händer som lagts på deras huvuden, så att de ska kunna lyfta upp sina händer mot Fadern och sen stäcka ut de för att hjälpa sina bröder och systrar.

Gåvor

”Vi tog emot en gåva så att vi kan bli till en gåva”, sade påven. "Gåvor köps inte, eller säljs; de tas emot och ges bort”, tillade han. ”Om vi ​​håller fast vid dem, om vi gör oss själva till centrum och inte gåvan vi har fått, agerar vi som administratörer, inte herdar”.

Tjänst

”Tack vare den gåva vi har tagit emot blir våra liv till en tjänst”, fortsatte påven Franciskus. ”Vi tjänar inte för personlig vinning eller vinst, utan för att vi fritt tog emot, och fritt ger i gengäld”, sa han och underströk att biskoparna ”ställer Guds gåva i centrum”.

Trohet

Påven återvände till Paulus när han talade om hur denna gåva måste underhållas, som en eld, "om vi ska vara trogna vår kallelse. En eld brinner inte av sig själv, den måste matas annars dör den och blir till aska. Vi kan inte tillbringa vår tid med att försvara status quo. Jesus kom inte med en mild kvällsbris, utan för att tända en eld på jorden.”

Försiktighet

Påven Franciskus identifierade denna eld som den Helige Ande. Paulus skriver till Timoteus: " Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och försiktighetens.". Paulus sätter försiktighet i motsats till modlöshet, förklarade påven Franciskus. Han citerade sedan katekesens definition av försiktighet som: "den dygd som använder sig av praktiskt förnuft, för att urskilja vårt sanna bästa i varje tillfälle, och att välja rätt för att uppnå det".

Urskillning

”Försiktighet är herdens styrka, för att kunna tjäna med visdom, kunna urskilja, och kunna vara mottaglig för andens nyhet”, fortsatte påven. ”Att återuppliva den Helige Andes eld, är motsatsen till att låta saker fortlöpa utan att göra något”.

Därför bar påven den Helige Anden "ge oss sin modiga försiktighet och inspirera synoden till att förnya kyrkans vägar i Amazonas, så att missionselden ska kunna fortsätta att brinna".

Brand

”När människor och kulturer förbrukas utan kärlek och utan respekt”, sade påven Franciskus, ”är det inte Guds eld utan världens eld som agerar.” "Må Gud bevara oss från girigheten i kolonialiseringens nya former", tillade han.

Med hänvisning till elden som nyligen härjade i Amazonas, sa påven att det "inte är evangeliets eld". Guds eld "brinner inte för vinning, utan för generositet”. Elden som förstör brinner upp när människor bara vill främja sina egna idéer ... i försöket att göra alla och allt enhetligt".

Vittnen

Påven avslutade med att upprepa Paulus bön till Timoteus "att vittna om evangeliet".

”Att predika evangeliet, sa påven Franciskus "är att leva som en gåva, att offra sitt liv, att vittna till slutet, att vara allt för alla människor, att älska om så nödvändigt fram till martyriet.” Han noterade också att det finns några kardinaler som själva har upplevt "martyriets kors".

Vi tjänar evangeliet genom att fortsätta framåt i ödmjuk kärlek, genom att tro att det enda verkliga sättet att äga livet på, är att av kärlek förlora det".

Amazonas

Påven Franciskus riktade sina sista ord till våra bröder och systrar i Amazonas: de "bär tunga kors och väntar på evangeliets befriande tröst, och kyrkans kärleksfulla omsorg”.

08 oktober 2019, 12:49