Sök

Påven under audiensen Påven under audiensen  

Påvens audiens "Är vi öppna för den Helige Andens kreativa evangelisation?"

När påven Franciskus höll sin trosundervisning under onsdagens allmänna audiens på Petersplatsen, talade han om hur man inte ska sätta hinder för Guds kreativitet utan låta sig förundras över hans överraskningar.

Katekesen fokuserade på aposteln Petrus i Apostlagärningarnas 10:e kapitel. Till de engelsktalande pilgrimerna sammanfattades påvens tankar följande:

Kära bröder och systrar: I vår katekes om Apostlagärningarna, har vi sett hur den Helige Ande fick den tidiga kyrkan att inse att Guds frälsningsgåva i Kristus är avsedd för människor i alla nationer.

Ett kritiskt ögonblick i denna process ägde rum när Petrus i en dröm får höra att från och med nu är ingen mat oren i Guds ögon. Nästan omedelbart kommer en hedning, den romerska soldaten Cornelius, till Peter och, medan han hörde honom predika evangeliet, tog han emot den Helige Andes gåva och döps (se Apostlagärningarna 10). Dessa händelser ledde Petrus till att öppna sitt sinne och sitt hjärta för den ”kreativitet” med vilken Gud utökade löftet om de välsignelser som lovats till Israel, till alla människor.

Petrus urskiljning av Guds universella vilja att frälsa var kännetecknet på en sann evangelist, som önskar dela evangeliets glädje med alla. Petrus exempel utmanar även oss att ifrågasätta vår egen öppenhet för den överraskande kreativiteten med vilken den Helige Ande även nu lockar alla människor till frälsning i den uppståndna Herren.

16 oktober 2019, 14:10