Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus 

Påvens Angelus: ”’Oduglig tjänare’ rätta attityden till arbete i kyrkan"

Under söndagens Angelus reflekterade påven Franciskus över förhållandet mellan tro och arbete, med hjälp av de två bilderna som dagens evangelium erbjuder: senapsfröet och den uppassande tjänaren.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

I den första bilden säger Herren att trots att tron har ett senapsfrös storlek kan den säga till mullbärsträdet att dra upp sig med rötterna och plantera sig i havet (se Luk 17,5).

Påven förklarade att Jesus vill att vi ska förstå att ”ingenting är omöjligt för dem som har tro, eftersom det inte är deras egen styrka de litar på, utan på Gud, som kan göra allt.”

Genom att jämföra tron med det lilla senapsfröet förklarar Jesus att ”tron inte är högmodig och självsäker, utan att den i sin ödmjukhet känner ett stort behov av Gud, och som ett litet frö till storlek, överlämnar den sig med fullkomligt förtroende för honom”.

Vår tjänst är måttet på vår tro

Men ”hur kan vi veta om vi verkligen har tro?”, frågade påven vidare. ”Jesus berättar för oss vad som indikerar måttet på vår tro, nämligen vår tjänstvillighet. Han gör det med hjälp av liknelsen om tjänaren som passar upp.

”Denna bild”, sade påven Franciskus, ”är lite oroande vid första anblicken på grund av hur mästaren behandlar sin tjänare, när han beordrar honom att förbereda måltiden omedelbart efter att tjänaren återvänder från arbetet på åkern.”

”Men just detta sätt som mästaren har belyser kärnan av liknelsen som är tjänaren tillgänglighet. Jesus vill säga att så här är en troende person i förhållande till Gud, alltid beredd att tjäna, och sätta sin egen vilja åt sidan, utan beräkningar eller krav.”

Vi är odugliga tjänare

Denna attityd återspeglas även i hur vi uppför oss mot andra, om vi finner glädje i att tjäna, utan att förvänta oss bekräftelse eller ens tacksamhet. Uttrycket ”Vi är odugliga tjänare”, som Kristus rekommenderar i evangeliet, ”är ett uttryck för den ödmjukhet och viljan att göra så mycket gott som möjligt. Och det påminner oss om den rätta attityden till arbete i kyrkan: en ödmjuk tjänst.”

Bön till Vår Jungfru av Rosenkransen i Pompeji

Påven Franciskus avslutade sin reflektion med en bön till Jungfru Maria, ”En kvinna av tro”:

”Låt oss vända oss till henne inför högtiden vår Fru av Rosenkransen, tillsammans med de troende som samlats i Pompeii för den traditionella bönen denna dag”.

Följ synoden med er bön

Efter Angelusbönen bad påven alla troende att följa Amazonassynoden med sina böner, "så att den speglar broderlig gemenskap och foglighet till den Helige Ande, som alltid visar vägen för evangeliets vittnesbörd”.

07 oktober 2019, 16:28