Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus 

Påvens Angelus ”Frälsningen finns enbart i Kristus”

I samband med den 93:e Världsdagen för missioner, reflekterade påven Franciskus över alla döptas ansvar att förkunna Ordet.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Efter mässan i Peterskyrkan på morgonen talade påven om den andra läsningen i dagens liturgi där Paulus uppmanar Timoteus att  ”förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja – tålmodigt och med ständig undervisning." (2Tm 4,2). Tonen är allvarlig – Timoteus måste känna ansvaret det innebär att förkunna, sa påven Franciskus.

Maximum illud

Världsdagen för mission, som firas idag, är ett gynnsamt tillfälle för varje döpt att bli mer medveten om behovet av att samarbeta i förkunnelsen av ordet, fortsatte påven.

För 100 år sedan skrev påven Benedictus XV det apostoliska brevet Maximum illud, för att förnya missionsivern i kyrkans medlemmar. Han kände behovet av att rena det evangeliska uppdraget i världen, från alla koloniala intrång och befria missionen från de europeiska nationernas expansionspolitik.

Benedict XV:s budskap är fortfarande relevant och uppmuntrar oss att övervinna frestelsen att falla för att slutet referera till oss själva, och för alla former av pastoral pessimism, sa påven.

Frälsning enbart i Kristus

I vår tid som präglas av globalisering måste vi stödja och respektera folkens särdrag, menade han, och underströk att alla troende är kallade att sprida den goda nyheten om att barmhärtighet övervinner synd i Jesus, hopp övervinner rädsla, broderskap övervinner fientlighet. I Kristus övervinns varje splittring, och enbart i honom finns varje människas och varje folks frälsning.

Be för att kunna missionera

För att kunna missionera krävs bön, en glödande och oupphörlig bön, så som Jesus har lärt oss: ”ropa till Herren dag och natt"(Luk 18: 1).

Påven avslutade med att uppmana de samlade att be för missionärerna, och han anförtrodde evangeliets missionärer till Maria, alla folkens moder.

21 oktober 2019, 15:52