Sök

Biskopsvigning 4 oktober 2019 Biskopsvigning 4 oktober 2019 

Påven vigde fyra biskopar: ”Förneka inte Guds folk”

De nya biskoparna är de apostoliska nuntierna Antoine Camilleri, Paolo Rudelli, Paolo Borgia och jesuitpater Micheal Czerny, som idag lördag utnämns till kardinal. “Biskopsämbetet är en tjänst, inte en ära” sa påven.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

“Förkunna det sanna ordet utan tråkiga tal som ingen förstår. Förkunna Guds ord” sa påven vid biskopsvigningen i Peterskyrkan fredagen 4 oktober. Han påminde om att biskopens två huvudsakliga uppgifter enligt Petrus “är bön och förkunnelse av ordet".  

4 nya biskopar

Påven biskopsvigde de apostoliska nuntierna Antoine Camilleri, Paolo Rudelli, Paolo Borgia och jesuitpater Micheal Czerny, undersekreterare för sektionen för migranter och flyktingar som står under den Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling och som vid koncistoriet idag lördag 5 oktober utnämns till kardinal.

Tjäna och inte dominera

Under mässan påminde påven de nyutnämnda biskoparna att deras ämbete ”inte är en ära” och innebär att ”tjäna och inte dominera” enligt Jesu befallning: ”den störste bland er skall vara som den yngste, och den som är ledare skall vara som tjänaren (Luk 22:26).

“Förneka inte Guds folk”

Påven sa att de måste stå nära Gud i bönen, nära prästerskapet och nära folket. Påven lämnade här sitt förskrivna tal och la till att de har utvalts ur flocken, men aldrig får glömma sina rötter som har gett dem sin identitet: ”Förneka inte Guds folk”.

05 oktober 2019, 12:07