Sök

Mat slöseri Mat slöseri  

Påven till FAO: vi ackumulerar och slösar bort de fattigas bröd

Påven har skrivit ett brev till FAO i samband med Världshungerdagen den 16:e oktober. I brevet uppmanar påven återigen till enkelhet och en nykter livsstil, för att odla en sund relation med oss själva, våra medmänniskor och miljön.

"Det är grymt, orättvist och paradoxalt att det idag finns mat för alla och men att alla inte har tillgång till den; att det finns regioner i världen där mat slösas bort, kastas bort, konsumeras i överflöd eller är avsedd för andra syften som inte är mat”. Dessa påvens ord till FAO:s generaldirektör, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, med anledning av Världshungerdagen. Årets tema är "Våra handlingar är vår framtid. Hälsosam kost för #ZeroHunger".

Överviktiga som undernärda

I sitt meddelande, understryker påven hur "mat upphör att vara ett livsmedel för att bli till en destruktiv kanal", när han erinrar om att, jämfört med de 820 miljoner hungriga människorna, finns det nästan 700 miljoner överviktiga människor, offer för fel matvanor. Ett fenomen som också har spridit sig till länder med låg inkomst eftersom livsmedelsmodeller kopieras. Därav spridning av sjukdomar som härrör från "en obalans på grund av överskott", som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och andra former av degenerativa sjukdomar, eller "en obalans på grund av defekt" som involverar ett växande antal dödsfall av anorexi och bulimi.

Byt livsstil

Det behövs en omvändelse, menar påven, en omvändelse i agerande. Vi lever tack vare skapelsens frukter, och vi måste odla ”livsstilar som präglas av en tacksam syn på det som ges till oss. Livsstilar som till följd av tacksamhet utmärker sig för måttlighet, avhållsamhet, självkontroll och solidaritet: dygder som har åtföljt människans historia".

Påven konstaterar att vi måste ”återgå till enkelhet och nykterhet och uppmärksamhet på andras behov, för att stärka de broderliga banden till våra medmänniskor, till det allmänna bästa för att undvika individualism och egocentrism, som endast skapar hunger och social ojämlikhet. Välja en livsstil som leder till sunda relationer med oss själva och andra.”

I familj lära man sig en ny livsstil

Francesco belyser FAO:s engagemang för skyddet av landsbygdsfamiljen och främjandet av familjelantbruk, eftersom han påpekar att det är "inom familjen, och tack vare den kvinnliga och moderliga känsligheten", som "vi lär oss att njuta av frukterna av jorden utan att missbruka de. I familjen upptäcker man de bästa redskapen för att sprida livsstilar som respekterar det personliga och kollektiva bästa”.

Mat är inte en kommersiell produkt

"Kampen mot hunger och undernäring kommer inte att upphöra - skriver påven – så länge marknadens logik endast är vinning till varje pris. Då reduceras mat till en kommersiell produkt, med förbehåll för ekonomiska spekulationer som snedvrider matens kulturella, sociala och starkt symboliska värde."

Vägen är att inte se till marknaden utan till människan, konstaterar påven, och ta hand om människan, särskilt dem utan mat.

"När den mänskliga personen placeras på sin rättmätiga plats, kommer de humanitära biståndsoperationerna och utvecklingsprogrammen att få större effekt och ge önskade resultat. Vi får inte glömma att det vi ackumulerar och slösar bort är de fattigas bröd.”

16 oktober 2019, 14:45