Sök

Logo för Europeiska biskopskonferensens råd (CCEE) Logo för Europeiska biskopskonferensens råd (CCEE) 

Påven till Europas biskopar: Stärk kärleken till nästan

I sitt budskap till Europeiska biskopskonferensens råds plenarmöte ber påven Franciskus om att orubbligt stå för kärleken till nästan och stärka engagemanget för en ny europeisk mänsklighet.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus sände ett budskap till ordförande för Europeiska biskopskonferensens råd (CCEE) kardinal Angelo Bagnasco i samband med rådets plenarmöte som inleddes på onsdagen 3 oktober i Santiago de Compostela i Spanien på temat “Europa, tid att vakna? Tecken på hopp”. Ett tema som påven, i sitt budskap, säger är en viktig provokation för att reflektera över vägar man kan ta för att återge Europa det som verkar borttappat. Påven inbjuder till att söka även små tecken på hopp, som innebär nytt liv. Han sa att vi kan börja med de behövande som sjuka, intagna, fattiga, migranter och flyktingar, men även med engagemanget i utbildning för de yngsta, som är Europas hopp.

Kärleken till nästan

Påven skriver vidare att vägen att följa är kärleken till nästan, som är den kristnes ledstjärna och som han säger är “det bästa motgiftet mot tendenser i vår tid, som är full av sår och motsättningar”. Nästankärleken som betyder att se den andre som en person och hjälpa den då den behöver, som Jesus själv lär: “Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängel-se och ni besökte mig.” Nästankärleken öppnar oss och låter oss andas, som motpol till populism, sa påven och vidare: ”Populismen som vi ser spridas nu närs av ett ständigt sökande efter motsättningar. Detta öppnar inte hjärtat utan tvärtom fängslas det bakom murar av kvävande förbittring.”

“vittna om tron utan att proselytisera och istället låta tron attrahera folk och vara öppna för den Helige Andens nyheter och inte hålla fast vid gamla mönster”

Påven ber även biskoparna att vittna om tron utan att proselytisera och istället låta tron attrahera folk och vara öppna för den Helige Andens nyheter och inte hålla fast vid gamla mönster.

Värdet i ett enat Europa

Han nämner Santiago och skriver att denna plats är ”starkt symbolisk för att återupptäcka det stora värdet i ett Europa enat i sina religiösa och kulturella traditioner” och lyfter fram de tre helgonen som helige Johannes Paulus II utropade till Europas skyddshelgon: Heliga Birgitta av Sverige, heliga Katarina av Siena och heliga Teresa Benedicta av Korset. Tre kvinnor – fortsätter påven - som visar oss att nästankärleken i familjen är grunden för det mänskliga samhället, sanningen och uppoffringen. Han betonar att kyrkan endast kan förnya sitt uppdrag att bygga upp Europa genom att böja sig inför dem som gått förlorade, de hjälplösa och marginaliserade.

Påvens uppmaning är att verka för en ny mänsklighet som kan föra dialoger, integrera och värdera Europas tradition. Han avslutade med tre hållpunkter i vägen mot att samla Europa till en familj: skyddet av livet och mänsklig värdighet, främjandet av familjen och respekten för personens grundläggande rättigheter.

“Han avslutade med tre hållpunkter i vägen mot att samla Europa till en familj: skyddet av livet och mänsklig värdighet, främjandet av familjen och respekten för personens grundläggande rättigheter.”

04 oktober 2019, 09:05