Sök

Påven: Skönhet och konst skapar öppenhet och broderskap

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

“Skönhet enar oss. Den inbjuder oss att leva i mänskligt broderskap och stå emot en kultur av förbittring, rasism och nationalism som alltid ligger på lur”. Detta sa påven Franciskus då han invigde Amazonasutställningen i det etnologiska muséet Anima Mundi i Vatikanmuséerna fredagen 18 oktober.

Guds röst

”Må detta etnologiska muséum bevara sin särskilda identitet över tid och påminna alla om värdet av harmoni och fred mellan folk och nationer” fortsatte påven och sa att han hoppas att dess konstsamling kan ”låta Guds röst återljuda i dem som besöker samlingen”.

Dialog mellan folk

Påven kommenterade muséets namn Anima Mundi, världens själ, och sa att Vatikanmuséerna ska vara ett levande ”hus” med öppna dörrar för folk från hela världen och där alla känner sig representerade och där kyrkans blick inte utesluter någon. Han sa att dem som kommer in i Anima Mundi ska känna att det finns plats för dem, deras folk, tradition och kultur. Européer, indier, kineser, urbefolkningen i Amazonas eller Kongos skogar, från Alaska från Australiens öknar eller från öar i Stilla havet är alla representerade i Vatikanen bakom Peterskyrkan och nära kyrkans och påvens hjärta, sa påven. Han betonade att denna konst har kommit från folkens hjärtan och är ett budskap som går från folk till folk och att det här finns plats för dialog, öppenhet för den andre och för möte, precis som i renässansens mästerverk liksom de grekiska och romerska.  

“Genom konst, sa påven, kan initiativ tas och och barriärer och avstånd kan övervinnas.”

Han underströk vikten av genomskinlighet särskilt i kyrkliga institutioner. Eftersom konstverk är ett uttryck för folkens själ, sa påven, måste vi alltid se till varje kultur och till den andre, med öppen själ och god vilja.

Vad gäller detta påminde han om att det etnologiska muséet för några månader sedan lånade ut kinesisk konst till Peking och att man dessförinnan hade gjort detsamma med annan konst bland annat till den islamiska världen. Genom konst, sa påven, kan initiativ tas och och barriärer och avstånd kan övervinnas.

Anima Mundi

Upprättandet av det etnologiska muséet i Vatikanen inleddes år 1925 på påven Pius XI:s önskan att sprida kunskap om alla folks kulturella, artistiska och andliga traditioner.

19 oktober 2019, 11:46