Sök

Mässan i Peterskyrkan på söndagen Mässan i Peterskyrkan på söndagen  

Påven under mässan ”Var modiga i er mission”

Påven Franciskus firade mässan i Peterskyrkan på den 93:e Världsdagens för Mission. Vårt uppdrag är att ge en ren och frisk luft till dem som är nedsänkta i vår världs förorening, sade påven. Vårt uppdrag är att vittna, välsigna, trösta, lyfta upp och utstråla Jesu skönhet.

1926 beslutade påven Pius XI att kyrkan behövde en speciell dag då kyrkans medlemmar särskilt ber för missionärer och förnyar sitt engagemang för missionen. På söndagen inföll de 93:e Världsdagen för missionen. I år har påven kallat till en särskild missionsmånad hela oktober, för att uppmärksamma och stödja missionärernas verksamhet överallt.

Ett substantiv, ett verb och ett adjektiv

I sin predikan under mässan valde påven Franciskus att reflektera över tre ord som han tog från denna söndags liturgiska läsningar: ”ett substantiv, ett verb och ett adjektiv”.

Substansen han valde var "berget". Det finns i den första läsningen ur Jesaja, och återigen i evangeliet, när Jesus efter sin uppståndelse berättar för sina lärjungar att möta honom på Galileiberget”. Det verkar, sa påven, "som om berget är Guds favoritplats att möta mänskligheten på".

Påven påminde om andra berg i Skrifterna: Sinai-berget och berget Karmel, Jesu bergspredikan, hans förklaring på berget Tabor, hans korsfästelse på berget Golgata och hans uppstigning till himlen från Olivberget. "Berget är även platsen på vilken Jesus tillbringade timmar i bön för att förena himmel och jord - för att förena oss, hans bröder och systrar, med Fadern".

Substantivet: “berg”

Berget berättar för oss att vi är kallade "att närma oss Gud och andra", fortsatte påven Franciskus, "i tystnad och i bön". Vi ser saker i ett annat perspektiv från berget, fortsatte han. "Berget drar oss upp och bort från övergående saker och kallar oss till att återupptäcka det väsentligt och varaktigt: Gud och våra bröder och systrar”.

”Missionen börjar på berget”, konstaterade påven, ”där upptäcker vi vad som verkligen räknas”. Vilket leder till frågan: vad är det som verkligen räknas? Vilken bergstopp vill jag bestiga?

Verbet: "att gå upp"

Påven Franciskus reflekterade vidare över verbet "att gå upp". Vi föddes inte för att stanna kvar nere på marken, "vi föddes för att nå höjderna och där träffa Gud och våra bröder och systrar". Det betyder att vi måste "gå upp", sa han, "att gå emot vår självcentrerade tyngdkraft". Att gå upp är ansträngande”, tillade han, "men det är det enda sättet att nå fram”.

Adjektivet: "alla"

"Berget påminner oss om vad som är viktigt", fortsatte påven Franciskus.” Verbet "att gå upp” berättar hur vi kommer dit". Men det finns ett tredje, ännu viktigare ord: adjektivet ”alla”.

”Alla” återkommer ständigt i denna söndags läsningar: Jesaja talar om ”alla folk”, som upprepas i psalmen; Gud önskar att ”alla ska räddas”, skriver Paulus; ”Gå och gör alla folk till lärjungar”, säger Jesus i evangeliet.

”Herren vet att vi gärna använder orden min och vår, förklarade påven, men Han använder ordet alla: för ingen utesluts från hans hjärta; eftersom alla är en värdefull skatt, och meningen med livet finns endast genom att ge denna skatt till andra. Detta är vårt uppdrag, sa påven: "att gå upp på berget för att be för alla och komma ner från berget för att vara en gåva till alla”.

"Den kristne är alltid på väg", alltid på väg utåt, sa påven. ”De som vittnar om Jesus går ut till alla”, tillade han, ”inte bara till sina egna bekanta eller till sin egen lilla grupp”.

Missionsinstruktioner

Vårt uppdrag är "att ge en ren och frisk luft till dem som är nedsänkta i vår världs förorening", sade påven. Vårt uppdrag är "att vittna, välsigna, trösta, lyft upp och utstråla Jesu skönhet”.

”Ditt liv är ett värdefullt uppdrag”, avslutade påven Franciskus, ”det är inte en börda att bära utan en gåva att ge. Så var modiga! Låt oss gå vidare till alla utan fruktan! ”

21 oktober 2019, 17:00