Sök

2019.10.07 Sinodo dei Vescovi Processione dalla Basilica di San Pietro 2019.10.07 Sinodo dei Vescovi Processione dalla Basilica di San Pietro 

Påven öppnade synoden ”Den Helige Ande måste tala trots oss”

Påven Franciskus öppnade på måndagen synodens diskussioner och inledde med att påminna deltagarna om synodens pastorala dimension, och om behovet av att fokusera på att förstå och hjälpa folket i Amazonas.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Amazonassynoden öppnade med en procession från Peterskyrkan, ut på Petersplatsen och in i synodhallen. Där inledde påven Franciskus synodsarbetet med ett tal på spanska i vilket han talade om synodens fyra dimensioner: pastoral, kulturell, social och ekologisk.

Synodens pastorala dimension

Den pastorala dimensionen, sa han, är den viktigaste dimensionen, den omfattar allt. Vi måste närma oss denna synod med ett kristet hjärta och se Amazonas verklighet med lärjungars ögon.

-Först då, sade påven, kan vi förstå och tolka situationen. Den pastorala dimensionen tillåter oss att betrakta Amazonas folk och respektera deras historia, kulturer och levnadssätt.

Ideologisk kolonisering

Påven Franciskus varnade för den ideologiska kolonisering som minskar eller förstör ett folks egenskaper:

-Ideologier leder till att vi utan att acceptera, reducerar verkligheten till kategorier eller -ismer. Dessa blir slagord som skadar sättet vi närmar oss ett folk på.

Fjädrar kontra birettor

Han uttryckte sedan sin sorg över de hånfulla kommentarerna han hade hört om urbefolkningarnas fjädrar under invigningsmässan på söndag.

-Berätta för mig, sa påven, vilken skillnad det är mellan att bära fjädrar på huvudet och birettan som används av vissa tjänstemän i Vatikanens avdelningar?

Pragmatisk kontra paradigmatisk

Påven Franciskus varnade också för att föreslå rent pragmatiska åtgärder när vi borde tänka på ett paradigmatiskt sätt, med ett perspektiv som utgår från människors verklighet:

-Vi har inte kommit hit för att uppfinna program för social utveckling, fortsatte påven, eller för att bevara kulturer som i ett museum. Vi är här för att se, förstå och tjäna folket.

Den Helige Ande synodens huvudperson

En synod är inte ett parlament, förklarade han, vi vill inte se vem som har mest makt eller majoritet. En synod är en gemensam vandring vandrar under den Helige Andes inspiration och vägledning. Den Helige Ande är synodens huvudperson, sa påven. Han behöver uttrycka sig bland oss, med oss, genom oss och trots oss.

Ödmjukhet och humor

Slutligen uppmanade påven Franciskus deltagarna till att reflektera, samtala och lyssna med ödmjukhet.

-Att delta i synoden är att gå in i en process inte bara att ockupera ett utrymme i rummet.

Vi måste vara respektfulla och försiktiga i vårt sätt att kommunicera, för att inte att förstöra synodprocessen genom motstridiga budskap: en synod från insidan och en synod från utsidan.

Och snälla, avslutade påven Franciskus, låt oss inte förlora vår humor.

08 oktober 2019, 17:36