Sök

or171019_4.jpg

Påven Franciskus möte med Amazonas urinvånare

Under torsdagseftermiddagen mötte påven en grupp som representerar Amazonas urbefolkning och som deltar i synoden.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Ett fyrtiotal representanter för Amazonas urbefolkningar hade ett eget möte med påven Franciskus under torsdagseftermiddagen 17 oktober. Med på mötet var även msgr Roque Paloschi, ärkebiskop av Porto Velho och kardinal Claudio Hummes.

Påvens möte med urbefolkningen

I Heliga Stolens pressmeddelande läser vi att representanterna uttryckte stor tacksamhet till påven för att ha bjudit dem till synoden. De bad om påvens hjälp att förverkliga sin önskan att garantera ett lugnt och lyckligt liv för sina folk genom att ta hand om sin mark och skydda vattnet för framtida generationer.

“..evangeliet är ett frö som faller till den mark den finner och växer som denna marks särdrag.”

Inkulturering

Påven sa å sin sida att evangeliet är ett frö som faller till den mark den finner och växer som denna marks särdrag. Han talade även om faran med en ny slags kolonalisering. Slutligen hänvisade han till kristendomens rötter, född i den judiska världen och utvecklad i den grekisk-latinska och som sedan har nått detta land. Liksom kristendomen utvecklades vidare i slaviska, östliga och amerikanska kulturer måste evangeliet inkultureras, så att “folken får ta emot förkunnelsen av Jesus i sin egen kultur”.

 

18 oktober 2019, 09:06