Sök

Vatikanens hemliga arkiv som nu bytt namn Vatikanens hemliga arkiv som nu bytt namn  

Motu Proprio: Vatikanens hemliga arkiv byter namn

Vatikanens hemliga arkiv kommer från och med nu att kallas Vatikanens apostoliska arkiv.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Francishar utfärdat en Motu proprio, med de inledande orden  ”L’esperienza storica” som ger Motu Propriet sidess namn.  Med detta ändrar påven namnet på Vatikanens arkiv. I stället för det historiska namnet Vatikanens hemliga arkiv, ska de i framtiden heta Vatikanens apostoliska arkiv. Namnbytet träder i kraft omedelbart och sker efter en period av samråd med olika präster och biskopar, särskilt med de som arbetar i själva arkiven.

Arkivets historia

Påvens Motu Proprio noterar att Vatikanens arkiv grundades i början av 1600-talet. Kyrkan samlade och arkiverade viktiga dokument och skrifter från kyrkans liv - både religiösa och mer sekulära dokument. Under de första åren var arkiven inte öppna för forskare att besöka, utan arkivets ansvariga gjorde kopior av dokument som skickades över hela världen till forskare som bad om dem. Av denna anledning, säger påven, kallade filosofen och matematikern Gottfried Wilhelm von Leibniz arkivet för  ”Europas Centralarkiv”. Arkiven öppnades för besökande forskare 1881.

Hemliga i betydelsen privata

Påven Franciskus förklarade sina skäl till beslutet att ändra namnet på arkivet. Ordet "hemlig" eller "secretum" på latin, som fortfarande är det officiella språket i den katolska kyrkan, hade tidigare vanligtvis betydelsen "privat", och översattes så.

"Så länge det fortfarande fanns en medvetenhet om den nära kopplingen mellan det latinska språket och de språk som härrör från det," sa påven, "fanns det inget behov av att förklara eller ens motivera denna titel: Archivum Secretum. När språken emellertid  utvecklades började ordet ”hemlig” få en mer negativ klang, i bemärkelsen kunskap eller information som allmänheten ska förhindras ha tillgång till, av rädsla för en skandal.

 ”Detta är helt motsatsen till vad Vatikanens hemliga arkiv alltid har varit och avser att vara”, skrev påven i sin förklaring av förändringen.

29 oktober 2019, 10:17