Sök

Kardinal Serafim Fernandes de Araújo Kardinal Serafim Fernandes de Araújo 

Kardinal Serafim Fernandes de Araújo har avlidit – påvens telegram

I ett telegram uttrycker påven Franciskus sin sorg över bortgången av ärkebiskopen emeritus av Belo Horizonte i Brasilien, Kardinal Serafim Fernandes de Araújo, som avled på tisdagsmorgon, 95 år gammal.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

I telegrammet, adresserat till ärkebiskop Walmor Oliveira de Azevedo, ordförande för den brasilianska biskopskonferensen, uttrycker påven Franciskus sin bön och sin närhet till släktingarna till kardinal de Araújo och till alla troende i "detta sorgens ögonblick".

Påven överlämnar kardinal till Guds barmhärtighet och betonar den "iver" som han "tjänade kyrkan" med som präst vid andra Vatikankonciliet, och under de femtio år han tillbringade vid det brasilianska ärkestiftet där han, med "passionerad missionärsanda” hjälpte till att öka kärleken till Jesus Kristus och hans kyrka i de troendes hjärtan.

"Må Gud ge den eviga glädjen till denna goda och trofaste tjänare", ber påven samtidigt som han förlänger sin apostoliska välsignelse till "ärkestiftet, till Brasiliens kyrka och till dem som delar detta ögonblick av sorg".

Kardinal Serafim Fernandes de Araújo föddes den 13 augusti 1924 i Minas Novas, i den brasilianska staten Alto Jequitinhonha. Vid 12 års ålder började han studera på Diamantina Seminariet, där han tog examen i humaniora och filosofi.

Han valdes att studera vidare i Rom, där han fick en magisterexamen i teologi och kanonisk rätt på det Påvliga Universitetet Gregoriana. Hans prästvigning ägde rum den 12 mars 1949 i Lateranbasilikan.

Kardinal de Araújo återvände till Brasilien 1951 och började som församlingspräst i staden Gouveia där han stannade tills 1957.

Han deltog i det Andra Vatikankonciliet, från 1962 till 1965, och han deltog i konferensen för de latinamerikanska biskoparna (CELAM) som hölls i Puebla 1979 och i Santo Domingo 1992.

Han blev kardinal under påven Johannes Paulus II vid konsistoriet den 21 februari 1998. Från 2004 var han ärkebiskop emeritus av Belo Horizonte i Brasilien.

10 oktober 2019, 15:13