Sök

Påven Franciskus vid den allmänna audiensen 2 oktober 2019 Påven Franciskus vid den allmänna audiensen 2 oktober 2019 

Hela påvens katekes - Apostlagärningarna 10. Filippos och evangeliets “lopp”

En etiopier ber diakonen Filippos vägleda honom i läsningen av profeten Jesajas bok. Filippos förklarar att den talar om Kristus. På den allmänna audiensen i Vatikanen den 2 oktober reflekterade påven Franciskus över denna berättelse i Apostlagärningarna. Katekesen presenteras av Olle Brandt.

Efter Stefanos’ martyrdöd tycks Guds Ords “lopp” hejdas när det bryter ut “en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem” (Apg 8:1). Det leder till att apostlarna stannar kvar i Jerusalem, medan många kristna sprids till andra platser i Judeen och Samarien.

Lyssna på katekesen här

I Apostlagärningarna tycks förföljelsen vara det normala tillståndet i apostlarnas liv, så som Jesus sagt: “Har de förföljt mig kommer de också att förfölja er” (Joh 15:20). Men i stället för att släcka evangelisationens eld när förföljelsen den ännu mer.

Diakonen Filippos börjar evangelisera städerna i Samarien, och många tecken med befrielse och bot åtföljer förkunnelsen av Ordet. Här tar den heliga Anden ett nytt steg på evangeliets resa: den driver Filippos att möta en främling vars hjärta var öppet för Gud. Filippos ger sig genast ut på en ödslig och farlig väg, där han möter en etiopier som var mäktig hoveunuck hos den etiopiska drottningen. Denne man hade varit i Jerusalem för gudstjänsten och var på väg till sitt hemland. Han var en judisk proselyt från Etiopien. Där han sitter i sin vagn läser han profeten Jesajas bok, särskilt dess fjärde sång om “Herrens tjänare”.

Filippos skyndar fram och frågar: “Förstår du vad du läser?” (Apg 8:30). Etiopiern svarar: “Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig?” (Apg 8:31). Denne mäktige man erkänner att han behöver vägledning för att förstå Guds ord. Har var en stor bankir, ett slags finansminister, han hade makt över alla pengarna, men han visste att utan vägledning kunde han inte förstå, så han var ödmjuk.

Och detta samtal mellan Filippos och etiopiern får också oss att fundera över det faktum att det inte räcker att bara läsa Skriften, man måste förstå dess innebörd, tränga innanför dess ”skal” och finna dess ”saft”, Anden som ger bokstaven liv. Som påven Benedictus sade i början av synoden om Guds Ord: ”Bibeltolkningen, den sanna bibelläsningen, är inte bara ett litterärt fenomen, […]. Den är min tillvaros rörelse” (Meditation, 6 oktober 2008). Att träda in i Guds Ord är att vara beredd att träda ut ur sina egna begränsingar för att möta och efterlikna Kristus som Faderns levande Ord.

Vem handlar texten om som etiopern läste? Filippos ger honom nyckeln: den milde och lidande tjänaren, som inte svarar med ont på det onda och som betraktas som misslyckad och steril och som till sist dödas, men som är den som befriar folket från orättfärdigheten och som bär frukt för Gud, det är just den Kristus som Filippos och hela kyrkan förkunnar! Som med påsken har återlöst oss alla. Till sist erkänner etiopern Kristus, ber om dopet och bekänner sin tro på Herren Jesus. Det är en fantastisk berättelse. Men vem drev Filippos ut i öknen för att möta denne man? Vem drev Filippos till att gå fram till vagnen? Det är den heliga Anden. Den heliga Anden är huvudpersonen i evangelisationen. ”Fader, jag går och evangeliserar” – ”Vad sade du att du skall göra?” –”Jag förkunnar evangeliet och säger vem Jesus är, jag försöker övertyga människor att Jesus är Gud”. Käre vän, detta är inte evangelisation, om inte den heliga Anden är där, är det ingen evangelisation. Det kan vara proselytism, reklam… Men evangelisation är att låta dig ledas av den heliga Anden, att det är han som driver dig till att förkunna, till att förkunna genom vittnesbörd och även till martyriet, också till att förkunna med ord.

Efter att ha låtit etiopiern få möta den uppståndne – etiopiern möter den uppståndne Jesus för han förstår profetian – försvinner Filippos, Anden tar honom och sänder honom till att göra något annat. Jag sade att huvudpersonen i evangelisationen är den heliga Anden, och vilket är tecknet på att du, kristna människa, är en evangelist? Glädjen. Också i martyriet. Och Filippos gick, full av glädje, för att förkunna evangeliet någon annan stans.

Må den heliga Anden göra de döpta till män och kvinnor som förkunnar evangeliet för att locka andra inte till sig själva utan till Kristus, som förmår göra plats för Guds gärning, som förmår göra andra fria och ansvariga inför Herren.

25 oktober 2019, 08:33