Sök

Böneintentionen oktober månad för en ny missionsvår

Påven Franciskus presenterar som varje månad sin böneintention i en video som sammanställs av sitt världsvida bönenätverk. Oktober månad ber vi för en ny missionsvår.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus inbjuder till särskilda böner under oktober månad för missionsverksamheten i världen och säger i sitt videobudskap: 

Idag behövs en ny impuls i kyrkans missionsverksamhet, för att bemöta utmaningen att förkunna Jesus och hans död och uppståndelse.

Nå ut till periferierna, de mänskliga, kulturella och religiösa miljöerna som fortfarande är främmande för evangeliet: det är detta vi kallar missio ad gentes.

Vi måste även komma ihåg att hjärtat i kyrkans mission är bönen.

Låt oss, i denna extraordinära missionsmånad, be för att den Helige Anden väcker en ny "missionsvår" för alla döpta och sända av Kristi kyrka.
 

01 oktober 2019, 14:25