Sök

September månads böneintention för skyddet av världshaven

Påven Franciskus presenterar sin böneintention för september månad. - "Låt oss denna månad be för att politiker, forskare och ekonomier samarbetar för att skydda världshaven".

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven säger i sitt videobudskap med presentationen av september månads böneintention:

Idag skulle jag vilja tala med er om något mycket viktigt och som tynger mitt hjärta – om världshaven.

Haven är vår planets största vattentillgång och innehåller även den största delen av den oerhört stora rikedomen av levande djurarter, varav många av olika anledningar är hotade. Och vi är inte medvetna om detta, eller så vill vi inte ta ansvaret.

Låt oss inte glömma bort att vartannat andetag kan vi ta tack vare världshaven.

För en månad sedan hade jag ett möte med en grupp fiskare. Sju av dem berättade detta för mig: “De senaste månaderna har vi fått upp 6 ton plast”. Detta är världshavens död. Detta är varje levande varelses död. Detta är min död.

Skapelsen är ett kärleksprojekt av kärleken som Gud ger mänskligheten.

En tvärvetenskaplig strategi för att hantera de hot som orsakas av orättvis förvaltning av våra hav, hjälper oss att bemöta denna stora utmaning. Och med detta står vår överlevnad på spel.

Vår solidaritet med det “gemensamma hemmet” föddes i vår tro.

Låt oss denna månad be för att politiker, forskare och ekonomier samarbetar för att skydda världshaven.


 

19 september 2019, 11:18