Sök

Påvens videohälsning till Madagaskars troende

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Kära bröder och systrar i Madagaskar!

Med Guds nåd, kommer jag om några dagar vara bland er! Jag vill att ni redan nu ska nås av mina varma hälsningar tillsammans med tack för allt ni har gjort och gör för att förbereda mitt besök. Framför allt vill jag tacka för er bön, såväl den personliga som den i familjen, i församlingar, på sjukhus och i fängelser. Bönen har inga gränser och när jag kommer till Madagaskar kommer jag med bönen nå alla, även om jag bara kan besöka några platser, och jag ber för alla om Guds välsignelse.

“Men det är en annan skönhet som ligger ännu varmare om Kristi och påvens hjärta: hans folks skönhet, alltså er helighet!”

Kära malagassiska vänner! Ert land är känt för sin vackra natur och därför säger vi : “Laudato si’!”. Det är vår plikt att noggrant vårda den. Men det är en annan skönhet som ligger ännu varmare om Kristi och påvens hjärta: hans folks skönhet, alltså er helighet! Därför kommer jag för att bekräfta er i tron och samtidigt ta emot av den. Må den heliga Jungfrun ge oss denna gåva. Tack! Vi ses!
 

03 september 2019, 12:18