Sök

Påvens video till Mauritius ”Vi ses snart”

Påven har idag inlett sin resa 31:a Apostoliska resa som mellan den 4-10 september kommer innehålla besök i Moçambique, Madagaskar och Mauritius. Till varje land har påven spelat in ett särskilt videobudskap för att uttrycka sin glädje inför det kommande besöket. Till Mauritius folk säger påven att han hoppas att den Helige Anden ska hjälpa honom förkunna evangeliet så att alla kan förstå.

Kära bröder och systrar i Mauritius!

Den apostoliska resan som ska ta mig till er vackra ö är nu nära. Redan härifrån Rom hälsar jag er med stor tillgivenhet, och med ett stort "tack" för jag vet att ni har förberett er för detta möte under en tid.

Det kommer att vara en glädje för mig att förkunna evangeliet mitt bland ert folk, som har formats av mötet mellan olika etniska grupper, och därför njuter av rikedomen i olika kulturella och religiösa traditioner. Den katolska kyrkan sänds från sin början ut till alla människor och talar alla språk i världen. Men evangeliets språk är som ni vet kärlek. Må Herren genom jungfru Marias förbön hjälpa mig förkunna evangeliet för er med den Helige Andens kraft, så att alla kan förstå det och välkomna det.

Jag ber er att be mycket för mig, ni är i mitt hjärta och jag ber för er. Tack. Vi ses snart!

04 september 2019, 16:43