Sök

Påvens tredje resdag - Madagaskar

Den 31:a apostoliska resans tredje dag tillbringade påven i Madagaskars huvudstad, Antananarivo. Påven bad med karmelitsystrar, talade till landet biskopar och mötte landets ungdomar under en bönevaka som avslutade lördagen.

Resan har som mål att möta kyrkans och ländernas olika livssituationer och efter välkomstceremonin begav sig påven till ett karmelitkloster för att stärka systrarna i deras uppdrag: "Med er bön är ni som mödrar som bär era barn på axlarna mot det Förlovade Landet", sa påven till dem. "Vad vore kyrkan utan er!"

I stadens katedral mötte påven landet 22 biskopar och ärkebiskoar och på kvällen väntade mötet med äver 100 000 unga som hade samlats till bönevakan på fältet Soamandrakizay.

"Isolera er inte och ge inte efter för de som vill bedöva er eller tysta ner er", sa påven till de unga. "Med Jesus finns det alltid nya horisonter."

 

08 september 2019, 15:15