Sök

Påven firar mässan i Mauritius Påven firar mässan i Mauritius  

Påvens mässa i Mauritius ”Var en ung, glädjerik och missionerande kyrka"

Påven inledde sitt dagsbesök i Mauritius med att fira en mässa i Mariasanktuariet ”Maria Fredens Drottning” som ligger strax utanför Port Salut. Resans tema i Mauritius är ”Fredens pilgrim”, vilket påven önskade vara på den lilla ön i den Indiska Oceanen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus 31:a apostoliska resa till Moçambique, Madagaskar och Mauritius går mot sitt slut. På måndagen gjorde påven en dagsresa till Mauritius från Madagaskar, dit han återvänder igen på måndagskvällen, för att på tisdagen resa hem till Rom.

Sanktuariet ”Maria Fredens Drottning” byggdes 1940 som tack för att landet skyddats under det Första Världskriget. Omkring 100 000 personer hade samlats på de gräsklädda terrasserna som omringar altaret med en tre meter hög Mariastaty i marmor, med ett jordklot i sin hand. Det var troende från Mauritius och andra öar i indiska oceanen, för att delta i påvens mässa, på samma plats som påven Johannes Paulus II firade mässan 1989. Predikan fokuserade på saligprisningarna, som det kristna identitetskortet och påven uppmuntrade de troende till att brinna för missionen.

Jacques- Désiré Laval

I predikan lyfte påven Franciskus fram den salige fader Jacques- Désiré Laval, som vördas i Mauritius:

”Kärleken till Kristus och de fattiga markerade hans liv på ett sådant sätt att det skyddade honom från att driva en avlägsen och aseptisk evangelisering. Han visste att evangelisera innebär att ge hela sig själv till alla… Han samlade de troende i grupper och bildade små kristna kommuniteter i städer och byar, och han hjälpte de fattiga och att organiserade sig och finna svaret på deras lidande.”

De ungas missionsiver

Det är denna missionsimpuls som påven vill att kyrkan ska ta vara på i Mauritius, för att inte ”falla för frestelsen att förlora entusiasmen över evangeliseringen och söka tillflykt i världslig trygghet som inte bara begränsar uppdraget utan gör det tungt och oförmöget att locka människor (se Evangelii Gaudium, 26).

Missionärens drivkraft har et ungt ansikte, med den friskhet som är typisk för unga som lockar de kristna kommuniteterna att förnya sig och söka nya horisonter (se Christus Vivit, 37).

Arbetslöshet ett hot

Trots att Mauritius är det länd med den största ekonomiska tillväxten av länderna han har besökt är det de unga i landet som lider mest, främst av arbetslöshet.

”En osäker framtid driver de att förlora kursen och gör dem sårbara för de nya formerna av slaveri”, sa påven Franciskus. ”De unga är vårt första uppdrag! Vi måste hjälpa dem finna sin glädje i Jesus, genom att bemöta dem, lyssna och ge dem tid. Dödens handlare får inte stjäla dessa jordens primörer.”

Saliga kristna trovärdiga vittnen

”För att leva evangeliet kan vi inte vänta på att allt omkring oss är gynnsamt”, avslutade påven. ”Det är inte lätt att leva saligprisningarna i ett samhälle som ogillar, misstänker och förlöjligar dem. Det är sant, men vi kan inte låta oss övervinnas av missmodet. Vid foten av detta berg, som jag idag önskar kalla Saligprisningarnas berg, måste vi förnya inbjudan till salighet. Endast saliga kristna väcker önskan att följa dem.”

”Kära bröder och systrar, låt oss be för att våra kommuniteter vittnar om glädjen i det kristna livet, och att kallelsen till helighet blomstrar i de olika livsformer som den Helige Anden föreslår. Jungfru Maria, som beskyddar och vägleder oss upplevde smärtan som ett svärd som genomborrade hennes hjärta när hon såg sin Son dö. Må hon ge oss öppenhet för den Helige Ande och en uthållig glädje som inte backar och inte ger upp.

09 september 2019, 14:53