Sök

1567753943089.jpg

Påvens besökte sjukhus i Moçambique och tröstade HIV- och aidspatienter

Påven inledde fredagen med att besöka Zimpeto Hospital och sa att vården av mödrar och barn med HIV och aids får honom att tänka på liknelsen om den gode herden.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus är känd för att besöka sjuka om det så är hemma i Rom eller under apostoliska resor runt om i världen och på fredagsmorgonen i Maputos utkant hälsade han på HIV och aidssjuka i Zimpeto Hospital.

Sjukdomslindring

Sjukhuset har en avdelning som kallas DREAM Center, drömcentret där man tar hand om HIV- och aidssjuka. DREAM star för “Disease Relief through Excellent and Advanced Means”, sjukdomslindring genom utmärkta och avancerade metoder.

Projektet lanserades 2002 av Sankt Egidio-kommuniteten och man vårdar fattiga gratis. Bara i Maputo är omkring 23 % av den vuxna befolkning är HIV-smittad och circa 200 000 patienter har vårdats i detta och ytterligare 12 DREAM-centrum i hela Moçambique. Centrumen har erbjudit gratis utbildning till hälso- och sjukvårdspersonal, omkring 5000, och erbjuder kurser i förebyggande och behandling av aids.

Liknelsen om den gode herden

Det första påven Franciskus sa då han kom till centret var att han slogs av “kompentensen, professionaliteten och kärleken” som ägnas patienterna. Han drog parallellen med liknelsen om den gode herden: ”Alla som kommer hit i ångest och förtvivlan är som mannen som låg vid vägkanten … Detta centrum visar oss att det alltid finns folk som är beredda att stanna och visa medlidande”. ”Ni har hörsammat det tysta och nästan ohörbara ropet från oräkneliga kvinnor som många gånger lever i skam och är marginaliserade och dömda av alla”.

“De fattiga behöver inte medlare – fortsatte påven – utan ett personligt engagemang”. Det handlar alltså enligt påven om att höra ropet på hjälp och tillsammans med sjukvården återge dem värdighet.

Påven sa vidare: att “lyssna på de svagaste av de fattiga och sjuka sätter oss i kontakt med en annan del av vår ömtåliga värld” och han nämnde ”uppenbara sjukdomssymtom i marken, vattnet, luften och i alla livsformer”. Han la till att deras miljömedvetenhet utgör ett gott exempel.

“Alla de namnlösa personerna som idag ler för att de har blivit vårdade med värdighet i deras värdighet är en del av betalningen Herren har lämnat hos er” sa påven. ”Deras villighet att drömma kan tjäna till att inspirera många personer som ligger vid vägkanten och som behöver en välkomnande hand”.

 

06 september 2019, 13:37