Sök

Påven Franciskus hälsar på pilgrimerna vid audiensen 18 september 2019 Påven Franciskus hälsar på pilgrimerna vid audiensen 18 september 2019 

Påven vid audiensen om urskiljningens konst

Vid den allmänna audiensen onsdagen 18 september fortsatte påven Franciskus sin katekesundervisning utifrån Apostlagärningarna, den åttonde i raden. Han talade om den laglärde Gamalies urskiljningskriterier: « Det kan visa sig att ni kämpar mot Gud själv» (Apo 5:39).

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

I sin serie katekeser om Apostlagärningarna utgick påven Franciskus vid onsdagens allmänna audiens 18 september från kapitel 5 verserna 34-35 och 38-39. «Men då reste sig en av fariseerna i rådet som hette Gamaliel, en laglärare som var högt aktad av hela folket . […] Sedan fortsatte han: ”Israeliter, tänk er för innan ni gör något med de här männen. […]Men är det från Gud, då kan ni inte krossa dem. Det kan visa sig att ni kämpar mot Gud själv».

Här följer en sammanfattning av påvens ord:

Kära bröder och systrar!

Vid vår pågående katekes om Apostlagärningarna, reflekterar vi nu om hur Petrus och apostlarna modigt svarar dem som ville stoppa spridningen av evangeliet. Stärkta av erfarenheten vid pingsten blir apostlarna den Helige Andens “megafon” och förkunnar Guds frälsande ord som inte kan nedtystas. Mitt bland judarnas råd, som kände sig hotat av det apostoliska predikandet, hördes en annan röst. Den högt ansedde lagläraren, Gamaliel, visar ”urskiljningens konst”. Fylld av profetisk visdom, inbjuder han folkets ledare att inte ge upp av brådska utan att vänta på utveckling över tid. Denna typ av urskiljning är värdefull för kyrkan, för att den inbjuder oss att vara framsynta och begrunda det som sker och inte för snabbt döma. Urskiljning är en konst som inte ger standardiserade lösningar. Det är en övning i andlig intelligens som utförs av Guds barn, som lär sig att se spår av Faderns närvaro i historien. Låt oss be den Helige Anden att hjälpa oss att få urskiljningens vana så att vi kan lära oss att både tiden och våra bröders och systrars ansikten är den levande Guds budskap.


 

18 september 2019, 10:51