Sök

Påven möter unga i Moçambique Påven möter unga i Moçambique  

Påven till unga i Moçambique ”Låt ingen beröva er på er glädje!”

”Dröm tillsammans, bortom era skillnader. Dröm tillsammans, aldrig mot varandra.” Det sa påven Franciskus när han som första möte med Moçambiques folk talade till unga kristna, hinduer, muslimer, i det interreligiösa mötet i Pavillon Maxaquene i Maputo. Det bästa motgiftet mot de som vill splittra är glädje, var kärnan i påven budskap till de unga.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Den stora huvudpersonen i det interreligiösa mötet med ungdomarna i Moçambique var glädje, som även genomsyrade de ungas danser och sånger.

Samma glädje fanns i påvens ord när han efter uppvisningen talade till dem: "att se er sjunga, le och dansa, mitt i alla svårigheter som ni går igenom", sa han, "är det bästa tecknet på att ni är landets glädje".

"Ni är viktiga, ni är nuet”, ropade påven som kontinuerligt blev avbruten av applåder från de tusentals ungdomar som efteråt skänkte honom en Mbira, ett musikinstrument typiskt för Afrika söder om Sahara.

Glädjen i omfamning med Petri efterträdaren, på den apostoliska resans första dag, efter det senaste påvebesöket för 31 år sedan, då Johannes Paulus II, 1988, besökte Moçambique.  

Glädjen motgift mot splittring

"Låt ingen stjäla er glädje", uppmanade påven. ”Att leva glädjen är en av era främsta kännetecken, ett kännetecken för unga människor. Man upplever glädjen att leva här! En delad och befirad glädje som försonar - som försonar - och som därför är det bästa motgiftet mot alla som vill splittra er - se upp: de vill splittra er, fragmentera er. De vill att ni motsätter er varandra. På många platser i världen upplever man bristen på er livsglädje!”

05 september 2019, 17:35