Sök

Påven möte med Moçambiques präster, ordensfolk, seminarister och katekeslärare Påven möte med Moçambiques präster, ordensfolk, seminarister och katekeslärare 

Påven till Moçambiques präster och ordensfolk: Förnya kallelsen

Påven Franciskus talade om prästens identitet, trons inkulturation, tjänstvillighet och möteskultur i sitt tal till Mocambiques präster, ordensfolk och seminarister men även katekeslärare. Han talade om Marias ja och denna förebild att helt och hållet lita till Gud.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påvens möte med Mocambiques prästerskap, ordensfolk, seminarister och katekeslärare inleddes med sång och dans, som några ordenskvinnor stod för, och msgr Hilario da Cruz Massinga, den ansvarige biskopen för Mocambiques prästerskap och ordensfolk, höll ett kort välkomsttal innan en präst, en ordenskvinna och en katekeslärarinna gav respektive vittnesbörd. Mötet hölls i Maputos katedral tillägnad Marias Obefläckade avlelse.

Kyrka bland ett hjältemodigt folk

Påven inledde sitt tal till dem med att uttrycka viljan att de tillsammans förnyar sig i sin kallelse. ”Tack för era vittnesbörd, som berättar om svåra stunder och allvarliga utmaningar som ni utstår”, sa påven - ”Det var fint att höra en katekeslärarinna säga: ’Vi är en kyrka bland ett hjältemodigt folk!’. Påven talade om “denna sunda stolthet” för sitt folk och vikten av att alltid återgå till den ursprungliga kallelsen och kärleken till Herren och alltid se verkligheten som den är: ”Jag ber den Helige Anden att alltid ge er skärpan att kalla verkligheten vid dess rätta namn och ha modet att be om förlåtelse och att kunna lära av och lyssna på det Han vill säga er”.

“Jag ber den Helige Anden att alltid ge er skärpan att kalla verkligheten vid dess rätta namn och ha modet att be om förlåtelse och att kunna lära av och lyssna på det Han vill säga er.”

Påven varnade dem för att nostalgiskt ”mumifiera” sig och inte följa den nya tiden och förkunna ”något grått som vare sig är lockande eller tänder någons hjärta”. Han påminde om Marias 'ja' – och hänvisade till att katedralen de befann sig i just är ägnad Jungfru Maria – och att följa hennes exempel och svara ja med samma generositet och beredvillighet som Maria.
Påven talade om hur Lukas i sitt evangelium drar en parallell mellan händelserna i Johannes döparens och Jesu liv. Genom att kontrastera dem, vill han få oss att se hur Guds verkan och vår väg att relatera till honom i Gamla testamentet ger oss den nya vägen som vi fick då Guds son blev människa. Han påminde om att den första uppenbarelsen sker i Judéen, i ett tempel till en man och en präst och den andra i ett hem till en lekman och kvinna och att allt förändras på grund av detta och att vi ”i denna förändring finner … vår djupaste identitet”.

Återgå till kallelsen

Påven betonade att alla gudsvigda behöver återkomma till platser där de fått kallelsen ”där det var uppenbart att det var Guds initiativ och makt. Ingen av oss har kallats till en viktig post” betonade påven och påminde om att vägen till att bemöta en identitetskris är att återgå till Nasaret och Galiléen. 

Han rådde dem att förnya sina kallelser “i detta magnifika tempel som är tillägnat Maria och att vårt generösa ‘ja’ prisar Herren och låter anden jubla över Gud, vår Frälsare (jfr Luk 1:46-47)” och avslutade med att önska Mocambique "hopp, fred och försoning".
 

06 september 2019, 11:19