Sök

Påven Franciskus höll tal till Moçambiques myndigheter och diplomatiska kår i Ponta Vermelha-palatset i Maputo Påven Franciskus höll tal till Moçambiques myndigheter och diplomatiska kår i Ponta Vermelha-palatset i Maputo 

Påven till Moçambiques myndigheter och diplomatiska kår: Verka för freden

I Ponte Vermelha-palatset i Maputo höll påven Franciskus sitt första tal för sitt besök i Moçambique till landets myndigheter, civilsamhälle och diplomatiska kår.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Efter president Nyosis välkomsttal tog påven till orda och tackade för denna inbjudan till Moçambique. Han sa att han var glad att ännu en gång besöka Afrika och över att inleda sin apostoliska resa i detta land som han sa är ”så välsignat med sin vackra natur och även sin stora kulturella rikedom”.

Hälsningar till folket

Han sa att han genom dessa landets representanter med värme vill hälsa på hela Moçambiques folk som “från floden Rovuma till Maputo, öppnar sina dörrar för oss för att främja en ny framtid av fred och försoning”.

Påven vände sig först och främst till folket som har drabbats av cykloner tidigare i år. Han bad om Guds försyn för att civilsamhället, genom att sätta personen i centrum, ska främja återuppbyggnaden av det som förstördes i naturkatastrofen.

“Försoningen är den bästa vägen för att bemöta svårigheterna och utmaningarna”

Han talade sedan uppskattande om att stora insatser för freden har gjorts under tiotals år och om att ”försoningen är den bästa vägen för att bemöta svårigheterna och utmaningarna” som de som nation möter. Påven nämnde fredsavtalet som nyligen underteckandes i Serra della Gorongosa “för ett definitivt slut på militärt fiendskap mellan” landets bröder och som han kallade en ”milsten”. En fredsväg som modiga personer har tagit och som “inleddes med det allmänna avtalet 1992 i Rom”.

Stort mod

Påven talade om hur detta handlar om en stort mod att outtröttligt verka för det gemensamma bästa. “Ni känner till lidande, sorg och elände men ni har inte velat att mänskliga relationer ska bygga på kriterier som hämnd eller förtryck och inte heller att vare sig hat eller våld ska få sista ordet”. Påven citerade helige Johannes Paulus II:s ord då han besökte landet 1998 ”Nej till våld och ja till fred!”

”Som ni vet är fred inte bara en avsaknad av krig, utan ett outtröttligt engagemang, – fortsatte påven Franciskus – och särskilt av dem som innehar mer ansvarsfulla roller, och att konkret erkänna, garantera och bygga upp våra bröder och systrars värdighet, som ofta glöms bort eller ignoreras, så att de kan känna sig som huvudpersoner för sin nations öde”.

Påven talade om hur freden man har uppnått har öppnat för utveckling i landet och han uppmuntrar till detta. Vad gäller en freds- och möteskultur betonade han vikten av att «varje ny generation måste engagera sig» i (Evangelii Gaudium 220) denna.

Historiskt missionsverk

”Ni har ett modigt och historiskt missionsverk att utföra: upphör inte med att engagera er så länge det finns barn och ungdomar utan utbildning, familjer utan hem, arbetare utan jobb och lantbrukare utan jord… Detta är grunden till en framtid av hopp och värdighet! Detta är fredens vapen.”

Påven talade om hur freden även inbjuder oss att vårda vårt gemensamma hem och betonade vikten av att en utveckling måste vara hållbar och inkluderande.

Avslutningsvis bad påven till Gud om att även han, under denna dags besök i landet, "ska kunna bidra till att freden, försoningen och hoppet ska råda”.
 

05 september 2019, 11:23