Sök

Människor i nöd under översvämmningarna Människor i nöd under översvämmningarna  

Påvens kondoleanser till Indiens översvämningsoffer

Vatikanens statssekreterare, kardinal Pietro Parolin har skickat ett telegram till Indien i vilket han uttrycker påvens kondoleanser till översvämningsoffer.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus har uttryckt sina kondoleanser till offren för översvämningarna i södra Indien efter de senaste dagarnas monsunregn. Minst 200 människor har dödats och mer än 400 000 har fått lämna sina hem.

Påven ber för de drabbade

”Djupt sorgsen att höra om den tragiska förlusten av människoliv i monsunregnen de senaste dagarna i Kerala, Karnataka, Maharashtra och Gujarat, och om de som förlorat sina hem, sänder hans helighet påven Franciskus sina hjärtliga kondoleanser till de avlidnas anhöriga och de skadade", skrev Heliga Stolens statssekreterare, kardinal Pietro Parolin, i ett telegram på uppdrag av påven Franciskus.

Påven "ber för de som är engagerade i hjälpverksamheten som pågår, och åberopar Guds välsignelse om styrka och uthållighet", skrev kardinal Parolin.

Situationen i Kerala är allvarlig. Dödstalet har ökat till 76 och cirka 288 000 har påverkats. I Karnataka har de avlidna uppgått till 40 och cirka 582 000 har evakuerats av säkerhetsskäl.

Kyrkan i Kerala svarar på nödläget

Fadern George Vettikattil, som är chef för Kerala Social Service Forum som samordnar Kerala Social Service i de 32 katolska stiften i den sydindiska delstaten Kerala, säger att kyrkan har genomfört hjälp- och räddningsinsatser efter översvämningarna och jordskreden som orsakats av kraftiga monsunregn.

Medan översvämningar efter de kraftiga monsunregnen fortsätter att härja i stora delar av sydvästra Indien, deltar kyrkan i räddnings- och hjälpinsatser.

Minst 200 personer har dött i översvämningarna och jordskreden efter det oavbrutna regnet. Över 1,2 miljoner människor har drabbats.

Värst i Kerala

I Kerala där ett liknande regn med följande översvämningar dödade 480 människor i augusti förra året, är också den värst drabbade i år. Dödstal i Kerala låg på 85 på måndag, medan i Karnataka, Gujarat och Maharashtra har 116 personer avlidit.

Cirka 250 000 människor är hemlösa i Kerala och lever i 1 600 tillfälliga läger i kyrkans skolor, vandrarhem och kyrkobyggnader.

"Vi har öppnat alla våra institutioner för att rymma behövande människor" sa fader George Vettikattil. Han beskrev situationen för Vatican News och sa att minst 10 av statens 14 distrikt har drabbats av översvämningen. Cirka 100 jordskred är en följd av regnen och många saknas.

För närvarande driver kyrkan mer än 1 000 tillfälliga läger där cirka 50 000 människor tas om hand. Kyrkan ger både mat, mediciner och andra förnödenheter till alla drabbade människor oberoende religion.

Fiskare hjälper till

Fr. Vettikattil berättade även om de katolska fiskarna som har kommit för att hjälpa till med sina båtar. Under översvämningarna i augusti förra året räddade de 65 000 människor. I den nuvarande krisen har de placerats på olika platser för att hjälpa till i räddningsinsatserna.

Den katolska kyrkan försöker samarbeta med regeringen, men fokuserar på sina läger. På andra håll i Asien har Myanmar och östra Kina också drabbats av översvämningar.

13 augusti 2019, 15:40