Sök

Påven möter troende under audiensen Påven möter troende under audiensen  

Påvens audiens ”Kyrkan lyfter de lidande”

Efter det vanliga sommaruppehållet under juli månad återupptog påven Franciskus sin trosundervisning vid onsdagens allmänna audiens. Audiensen hölls i Paulus VI:s audienshall och påven fortsatte sin katekes om Apostlagärningarna. Idag talade påven om hur de under som apostlarna utförde, är tecken på Jesu gudomlighet.

Till de engelsktalande pilgrimerna sammanfattades påvens ord i slutet av audiensen följande:

Kära bröder och systrar: I vår fortsatta katekes om Apostlagärningarna ser vi nu hur apostlarna förkunnade frälsningen inte bara i ord utan i konkreta handlingar. Den första berättelsen om helande i Apostlagärningarna vittnar om detta. Petrus och Johannes möter en lam man vid ingången till templet. Denna fattiga tiggare, som representerar samhällets uteslutna och bortglömda medlemmar, ber om allmosor.

De två apostlarna ser på honom och manar honom till att se saker på ett annat sätt. De erbjuder honom inte silver eller guld, utan den största gåvan av alla: frälsningen som finns i Jesus Kristus.

De skapar en relation med honom, för det är så Gud avslöjar sig: genom ett kärleksfullt möte mellan människor. Den helige Johannes Chrysostom såg uppståndelsen, i denna handling att hela en lam man. Det är även en bild på kyrkan, kallad att söka upp de i nöd och lyfta dem.

När vi strävar efter att hjälpa andra, låt oss då, som Petrus och Johannes, alltid erkänna vårt eget behov av denna största skatt - vårt förhållande till den uppståndne Herren.

07 augusti 2019, 12:59