Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus 

Påvens Angelus ”Jesus vill att vi ska brinna av kärlek”

Söndagens Angelus hade elden i Guds kärlek som tema. När påven talade till de troende samlade på Petersplatsen beskrev han den kristna vittnesbörden som en eld utan gränser, en universell eld, som övervinner alla splittringar.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

I dagens evangelium ur Lukas 12:e kapitel, (se Luk 12: 49-53)  talar Jesus till sina lärjungar om att stunden har kommit för att fatta ett beslut. För att få dem förstå detta använder Han sig av bilden av en eld som Han säger att Han har kommit med till världen: ”Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Om den ändå redan brann!” (v. 49).

”Syftet med dessa ord är att hjälpa lärjungarna att överge varje inställning av lathet, apati, likgiltighet och isolering för att välkomna Guds kärleks eld; den kärlek som, ”har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden.” (Rom 5,5) Det är den Helige Anden som får oss att älska Gud och vår nästa; det är den Helige Ande som vi alla har inom oss”, sa påven.

Praktisera eukaristisk tillbedjan ofta

”Kärlekens eld, som tänds av Kristus i världen genom den Helige Ande, är en eld utan gränser, det är en universell eld. Detta har funnits sedan början av kristendomen”, fortsatte påven. ”Evangeliets vittnesbörd har spridit sig som en eld och övervunnit varje splittring mellan individer, sociala grupper, folk och nationer. Evangeliets vittnesbörd brinner, och bränner allt som sätter hinder för kärleken.

Påven Franciskus förklarade att för att ansluta oss till denna eld krävs två saker: ”tillbedjan och villigheten att tjäna andra. Vi måste vi lära oss vikten av tillbedjan, som vi ofta glömmer bort”, sa påven och uppmanade till att praktisera eukaristisk tillbedjan ofta.

Påven tackar unga volontärer

Och sedan viljan att tjäna andra. Påven nämnde de många grupper med unga som, även under sommaren, utför volontärarbete till förmån för sjuka, fattiga och funktionshindrade: ”För att leva i evangeliets anda är det nödvändigt att besvara världens nya behov som Kristi lärjungar med nya initiativ”.

Vad splittrar Jesus?

”Tror ni jag är här för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag, men splittring!" (Luk 12,51). Jesus har kommit för att splittra med elden”, förklarade påven. ”Splittra vad? Jo, skilja det goda från det onda. Det som är rätt från det som är fel. I den meningen kom Han för att "splittra", att bryta de lätta illusionerna hos dem som tror att de kan kombinera ett kristet liv och kompromisser av alla slag i troslivet och i attityden till andra.

Påven sa att till exempel kan man inte kombinera sann tro med vidskepelse. Då lever man som en hycklare, utan att vara villiga att betala priset för koherenta val och beslut.

Eftersträva konkret koherens

Alla borde eftersträva en större koherens, avslutade påven. Och vara beredda att betala priset för att vara koherent med evangeliet. Det är bra att säga att vi är kristna, men vi måste framförallt vara kristna i de konkreta situationerna och vittna om evangeliet, som i huvudsak är kärlek till Gud och till vår nästa.

Må Allraheligaste Maria hjälpa oss att låta våra hjärtan renas av den eld som Jesus tände, för att sprida den med vårt liv, genom avgörande och modiga val.

19 augusti 2019, 13:50