Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus 

Påvens Angelus: ”Vår Moder väntar på oss på himmelrikets tröskel

När påven Franciskus bad Angelus tillsammans med de troende på Petersplatsen på högtiden för Jungfru Marias upptagning i himmelen, påminde han om vikten av att ge Gud den främsta platsen under vår pilgrimsfärd på jorden, med blicken fäst på vår Moder, som väntar på oss på tröskeln till himlen.

Hela påvens Angelusreflektion:

Kära bröder och systrar, god morgon!

I dagens evangelium, på högtiden för Jungfru Marias upptagning i himmelen, ber vår saliga Moder: ”Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare" (Luk 1: 46-47).

Låt oss titta på verben i denna bön: prisa och jubla. Jubla gör man när något så vackert händer att det inte räcker med att glädjas, i själen, utan att vi vill uttrycka glädjen med hela kroppen: då jublar vi. Maria jublar på grund av Gud. Jublar vi över Gud? Vi jublar över ett bra resultat, över en nyhet, men idag lär Maria oss att jubla i Gud, eftersom han gör "stora saker" ( se v. 49).

Jubla och prisa

Stora saker hänvisar till det andra verbet: prisa. Att prisa är att upphöja en verklighet för dess storhet, dess skönhet ... Maria upphöjer Herrens storhet, lovsjunger honom att Han är stor. I livet är det viktigt att söka efter det stora, annars går du vilse bland många futtigheter. Maria visar oss att om vi vill att vårt liv ska vara lyckligt måste Gud placeras på första plats, han ensam är stor. Hur ofta väljer vi istället att leva i saker av liten betydelse: i fördomar, agg, rivalitet, avund och materiella varor i överflöd ... Livets många futtigheter! Idag inbjuder Maria oss att lyfta blicken till de "stora tingen" som den Mäktige låter ske med henne. Även i oss har Herren gjort stora ting, och vi måste se det, och jubla och prisa Gud för dessa stora ting.

Himmelens port

Det här är de "stora sakerna" som vi firar idag. Marias upptagning i himmelen: liten och ödmjuk, hon får först den högsta äran. Hon, som är en mänsklig varelse, en av oss, når evigheten i själ och kropp. Och där väntar hon på oss, som en mamma som väntar på att hennes barn ska komma hem. Guds folk kallar henne "Himmelens port”.

Vi är pilgrimer, på väg till vårt hem där uppe. När vi idag ser på Maria ser vi vårt mål. Vi ser att en varelse upplyfts till den uppståndne Jesu Kristi härlighet, och att den varelsen bara kunde vara hon, Frälsarens Moder. I himmelen ser vi, tillsammans med Kristus, den nya Adam, även Maria, den nya Eva, och detta ger oss tröst och hopp under vår pilgrimsfärd på jorden.

Himmelen är öppen

Högtiden för Jungfru Marias upptagning till himmelen är en påminnelse till oss alla, särskilt för dem som tvivlar och sörjer, och lever med sina ögon vända nedåt, att lyfta blicken uppåt. Himmelen är öppen; himmelen väcker inte rädsla, den är inte långt bort, för på himmelrikets tröskel finns en moder som väntar oss. Hon är Himmelens Drottning och hon är vår Moder. Hon älskar oss, ler och hjälper oss med omsorg. Som varje mamma vill hon det bästa för sina barn och säger: "Du är dyrbar i Guds ögon; du är inte skapad för världens futtigheter, utan för himmelens stora glädje”. Ja, för Gud är glädje, inte tristess. Låt oss ta Jungfru Marias hand. Varje gång vi tar rosenkransen i vår hand och ber den, tar vi ett steg mot livets stora mål.

Låt oss lockas av den sanna skönheten. Låt oss inte dras in i livets futtigheter, utan välja himmelens storhet. Må den saliga Jungfrun, Himmelens port, hjälpa oss att med förtroende och glädje se ditåt, där vårt sanna hem är, och där hon väntar på oss som en moder.

15 augusti 2019, 12:53