Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus 

Påvens Angelus: ”En mogen tro lyser upp livets dunkla natten”

Vaksamhet var det centrala temat för påven Franciskus reflektion på söndagen då han bad Angelus med de troende på Petersplatsen klockan 12. Vaksamhet, beredda på mötet med Herren, medan vi låter talenterna bära fukt på jorden i väntan på himlen.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Påven Franciskus utgick från dagens läsning ur Lukas 12:e kapitel (Luk 12: 32-48) i vilket Jesus uppmanar till att vara ständigt vaksamma: ”Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande.”

Redo för vandringen

Påven förklarade vad ”Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande”, betyder:

”Det handlar om att inte slå rot i bekvämlighet och lugn, utan att överlämna sig själv, att vara öppna med tillit till Guds vilja, som leder oss mot nästa mål. Herren vägleder oss alltid, så att vi inte går vilse när vandringen blir svår.”

-Trons liv är inte statiskt, fortsätta han, det presenterar alltid nya stadier som Herren visar oss dag efter dag.

En mogen tro lyser upp nätterna

De tända lamporna lyser upp nattens mörker och påven säger att det är nödvändigt att "leva en äkta och mogen tro", för att "belysa livets många nätter". Men lampan måste få näring av den ständiga bönen, och Guds Ord.

Påven upprepar på sin återkommande rekommendation att alltid ha ett litet evangelium med sig för att läsa det. "Det är ett möte med Jesus, med Jesu ord". Sedan fortsatte han:

Denna lampa anförtros oss för alla: det är därför som ingen kan dra sig tillbaka intimistiskt i vissheten om sin egen frälsning, och inte intressera sig för andra. Det är en fantasi att tro att man kan tändas sig själv. Nej, det är en fantasi. Sann tro öppnar våra hjärtan för andra och leder oss till en konkret gemenskap med våra bröder och systrar, särskilt de i nöd.

Var redo för det sista mötet med Herren

Påven tog upp hur Jesus uppmanar till en annan vaksamheten – att vara redo för det ultimata och slutgiltiga mötet med Herren.

”Herren påminner oss om att livet är en resa mot evigheten; därför kallas vi att låta våra talenter bära frukt, utan att glömma att vi inte har vår stabila plats här, utan att vi söker den i framtiden. I detta perspektiv blir varje ögonblick värdefullt. Det är nödvändigt att leva och agera på denna jord med längtan till himlen. Fötterna på jorden, gå på jorden, arbeta på jorden, göra gott på jorden och med längtan efter himlen i hjärtat.”

Löfte om full och evig glädje

Det som väntar oss är evig glädje. Det är en glädje konstaterar påven som vi inte riktigt kan förstå", men Jesus ger oss en bild när han säger: ”saliga de tjänarna, eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer. Sannerligen, han skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem.”

Himmelens eviga glädje manifesteras här, avslutar påven. Situationen kommer att vändas upp och ned, och tjänarna, det vill säga vi, kommer inte längre att tjäna Gud, utan Gud själv kommer att sätta sig själv i vår tjänst. Och det gör Jesus nu: Jesus ber för oss, Jesus tittar på oss och ber till Fadern för oss. Jesus tjänar oss nu, han är vår tjänare. Och detta kommer att vara den definitiva glädjen.

Må tanken på det sista mötet med Fadern, rik på barmhärtighet, fylla oss med hopp och stimulera oss till ett ständigt engagemang för vår helighet och att bygga en mer rättvis och broderlig värld.

12 augusti 2019, 16:08