Sök

Påven Franciskus vid den allmänna audiensen 28 augusti 2019 Påven Franciskus vid den allmänna audiensen 28 augusti 2019 

Påven vid audiensen: Förbli Gud trofast

Påven Franciskus utgick vid sin katekesundervisning under den allmänna audiensen 28 augusti 2019 från orden i Apostlagärningarna 5:12, 15-16: «Genom apostlarna skedde många tecken och under bland folket. Alla de troende höll samman och brukade mötas i Salomos pelarhall. […]Man bar ut sina sjuka på gatorna och lade dem på bäddar och bårar för att när Petrus gick förbi åtminstone hans skugga skulle falla på någon av dem. Också från orterna kring Jerusalem kom stora skaror som förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar, och alla blev botade.»

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus fortsatte på sin serie katekeser om apostlagärningarna under onsdagens allmänna audiens på Petersplatsen och sa sammanfattningsvis:

Kära bröder och systrar!

I vår pågående katekes om Apostlagärningarna reflekterar vi nu över hur Herren styrker den tidiga kristna gemenskapen och gör det möjligt för den att växa och tjäna de mest behövande. Vitaliteten i den framväxande kyrkan kan, även då den hotas av attacker, ses i Petri lära. Som Jesus dras han till de lidande och särskilt de sjuka och svaga och fylld av den Helige Anden utför han Kristi eget helande verk. Men saddukéerna hatade denna verksamhet och de fängslade apostlarna för att stoppa deras lära. Petrus svar på detta «Man måste lyda Gud mer än människor» (Apo 5:29) ger oss nyckeln till vårt kristna liv. Detta betyder att lyssna till Gud med en gång och utan förbehåll och förbli Honom trofast. Låt oss, då vi stävar efter att stå i våra bröder och systrars tjänst, be den Helige Anden om den inre styrkan att veta att Herren alltid står vid vår sida.

“Petrus svar «Man måste lyda Gud mer än människor» (Apo 5:29) ger oss nyckeln till vårt kristna liv”

28 augusti 2019, 10:25