Sök

Påven efter Angelus Påven efter Angelus  

Påven uppmärksammar Genèvekonventionen

Efter Angelus uppmärksammade påven Franciskus 70-årsjubileet för Genèvekonventionerna om skydd av civila och fångar i krigstid.

Påven uppmanade staterna att ta sitt ansvar att skydda livet och värdigheten hos offren för väpnade konflikter, särskilt sjukhus, skolor, platser för tillbedjan och flyktingläger. Slutligen uppmanade han till att inte glömma "att krig och terrorism alltid är en allvarlig förlust för hela mänskligheten”.

12 augusti 2019, 16:14