Sök

Påven Franciskus sjukhusbåt Påven Franciskus sjukhusbåt 

Påven Franciskus sjukhusbåt i Amazonas

Påven Franciskus har sänt ett brev till invigningen av ny sjukhusbåt, som anlände på lördag till ärkestiftet Belém do Pará i Brasilien.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

"Pope Francis Hospital Ship" har anlänt till ärkestiftet Belem och kommer att börja arbeta i den delen av Amazonas som endast är tillgängliga vid floden.

Vid sjösättningen av fartyget lästes brevet från påven Franciskus upp, i vilket påven uttrycker sin glädje och tacksamhet till Gud. Han konstaterar att sjukhusfartyg "kommer att ge Guds ord och erbjuda tillgång till bättre hälsovård till de mest behövande människorna " längs en flodsträcka på cirka tusen kilometer i Amazonas.

Ett svar på Herrens kallelse

”Förutom att vara ett konkret tecken inför den Panamazoniska biskopssynoden”, sa påven, ”är detta flodsjukhus framför allt ett svar på Herrens kallelse, som fortsätter att sända sina lärjungar för att förkunna Guds rike och läka de sjuka.

I sitt brev påminner påven Franciskus återigen om bilden av kyrkan som ett "fältsjukhus" som "välkomnar alla utan åtskillnad eller villkor" och noterar att kyrkan med detta nya initiativ också kan ses som ett "sjukhus på vattnet".

Tecken på tro och solidaritet

"Precis som Jesus, när han gick på vattnet, lugnade stormen och stärkte lärjungarnas tro," skriver påven, ”kommer denna båt att ge både andlig tröst och lugn till de många behövande män och kvinnor, övergivna i sitt öde.”

Påven Franciskus avslutar sitt brev med ett tackord till biskop Bernardo Bahlmann i Óbidos, i Brasilien, främsta initiativtagare, tillsammans med Försynens Franciskaner, för "detta vackra tecken på tro och kristen solidaritet."

20 augusti 2019, 13:57