Sök

Påven Franciskus Påven Franciskus  

Intervju med påven: Europa får inte lösas upp

Den italienska dagstidningen La Stampa fick på tisdagen den 6 augusti möjlighet att intervjua påven Franciskus. Frågor som Europas framtid, politik och miljön berördes under samtalet.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Europa kan inte och får inte lösas upp, befolkningars identitet måste respekteras, mänskliga och kristna värderingar är motgiftet mot suveränism och populisme. Politiken kräver kreativitet och försiktighet när man välkomnar migranter. Synoden om Amazonas kommer att vara ett svar på den planetära miljökrisen. Dessa är några av påvens tankar under samtalet.

Ers helighet, du har uttryckt hoppet om att "Europa återgår till att vara det grundarna drömde om”. Vad menar du?

"Europa kan inte och får inte lösas upp. Det är en historisk, kulturell och geografisk enhet. Drömmensom grundarna för den europeiska gemenskapen hade, hade konsistens eftersom den var en realisering av denna enhet. Nu får vi inte förlora detta arv.”

Hur ser du det idag?

"Gemenskapen har försvagats med åren, delvis på grund administrativa problem och interna meningsskiljaktigheter. Men den måste räddas. Efter valet hoppas jag nu att man inleder en återhämtningsprocess och att den ska pågå utan avbrott."

Är du glad över utnämningen av en kvinna till ordförande för Europeiska kommissionen?

"Ja. Även för att en kvinna kan vara lämpad att återuppliva grundarnas kraft. Kvinnor har förmågan att föra samman och förena ».

Vilka är de största utmaningarna?

"En framför allt: dialog. Mellan parterna, personerna. Den mentala mekanismen måste vara "Först Europa, sedan var och en av oss". "Var och en av oss" är inte sekundärt, det är viktigt, men Europa är viktigare. I EU måste man prata, konfronteras och lära känna varandra. Istället ser vi ibland bara komprometterade monologer. Nej: vi måste börja lyssna.”

Vad behövs för en god dialog?

"Vi måste utgå från vår egen identitet".

Hur viktig är identiteten? Riskerar vi inte isolering om vi ​​överdriver med försvaret av vår identitet? Hur besvarar man identiteter som leder till extremism?

"Jag tar den ekumeniska dialogen som exempel: Jag kan inte föra en ekumenisk dialog om jag inte är katolik från början, och den andra som deltar i den ekumeniska dialogen med mig måste göra det som protestant, ortodox ... Man förhandlar inte om identiteten. Den måste förbli intakt. Problemet med överdrifter är att man stänger i sin egen identitet, utan att vara öppen. Identitet är en rikedom - kulturell, nationell, historisk, konstnärlig - och varje land har sin egen, men dialogen måste få plats. Detta är avgörande: utifrån sin egen identitet måste man vara öppen för att föra dialog för att se vidare genom andras identiteter. Glöm aldrig att helheten är överlägsen delen. Globaliseringen, enheten bör inte ses som en sfär, utan som en polyedron med många sidor: varje folk bevarar sin identitet i enhet med andra."

Vilka är farorna med suveränitet?

"Suveränism är en isolerande inställning. Jag är orolig för att vi hör tal som liknar Hitlers 1934. ”Först vi. Vi ... vi ... ": det här är farliga tankar. Suveränism är slutenhet. Ett land måste vara suveränt, men inte stängt. Suveränitet måste försvaras, men förbindelserna med andra länder och med den Europeiska gemenskapen måste också skyddas och främjas. Suveränism är en överdrift som alltid slutar dåligt: ​​det leder till krig.”

Och populism?

"Samma sak gäller här. Till en början hade jag för att förstå det, för när jag studerade teologi fördjupade jag populismen, det vill säga folkets kultur: men en sak är att folket uttrycker sig, en annan är att påtvinga folket populistisk inställning. Folket är suveränt i sitt sätt att tänka, uttrycka sig och känna, utvärdera, istället leder populismer oss till suveränismer: det suffixet, "ism", är aldrig bra.”

Vad är lösningen vad gäller migranter?

«Först och främst, glöm aldrig den viktigaste rätten av alla: rätten till liv. Invandrarna anländer främst för att fly från krig eller hunger, från Mellanöstern och från Afrika. I kriget måste vi engagera oss och kämpa för fred. Hungern berör främst Afrika. Den afrikanska kontinenten är offer för en grym förbannelse: den kollektiva synen verkar vara att Afrika får utnyttjas. Istället är en del av lösningen att investera i Afrika för att hjälpa dem lösa sina problem och stoppa migrationsströmmarna."

Men när de kommer till oss, hur ska vi agera?

"Kriterier måste följas. För det första: att ta emot, vilket också är ett kristet, evangeliskt uppdrag. Dörrar måste öppnas, inte stängas. För det andra: vägleda. För det tredje: främja. För det fjärde: integrera. Samtidigt måste regeringar tänka och agera försiktigt. Försiktighet är regeringens dygd. De som administrerar har uppgiften att avgöra hur många migranter som kan tas emot.”

Och om antalet är större än mottagningsmöjligheterna?

«Situationen kan lösas genom dialog med andra länder. Det finns stater som behöver människor, jag tänker till ex på inom jordbruket. Jag såg att något liknande hände nyligen i en nödsituation och det ger mig hopp. Vi behöver ytterligare en sak.

Vad?

"Kreativitet. Till exempel har man berättat för mig om att det i ett europeiskt land finns halvtömda städer på grund av den demografiska nedgången: vissa migrerande samhällen kunde överföras dit, vilket bland annat skulle kunna återuppliva områdets ekonomi.”

På vilka gemensamma värden bör EU-återlanseringen baseras? Behöver Europa fortfarande kristendomen? Och vilken roll har de ortodoxa?

«Utgångspunkten är de mänskliga värdena. Tillsammans med kristna värderingar: Europa har mänskliga och kristna rötter historien berättar om det. Och när jag säger detta skiljer jag inte katoliker, ortodoxa och protestanter. De ortodoxa har en mycket värdefull roll för Europa. Vi har alla samma grundläggande värdegrund.”

Vi korsar havet och tänker på Sydamerika. Varför har du sammankallat till en synod om Amazonas i oktober i Vatikanen?

”Synoden är barn till "Laudato si'". De som inte har läst den kommer aldrig att förstå synoden om Amazonas. Laudato si' är inte en grön encyklika, det är en social encyklika, som bygger på en "grön" verklighet, skapelsens vårdnad".

Finns det något viktigt avsnitt för dig?

"För några månader sedan sa sju fiskare till mig: "De senaste månaderna har vi samlat in 6 ton plast". Häromdagen läste jag om en enorm glaciär på Island som nästan fullständigt har smält: man har byggt ett begravningsmonument för den. När Sibirien bränns har vissa grönländska glaciärer smält, med ton. Befolkningen i ett Stillahavsland flyttar eftersom ön där de bor inte kommer att finnas längre om 20 år. Men det finns uppgifter som chockar mig ännu mer.”

Vilka?

«Overshoot-dagen: den 29 juli har vi uttömt alla förnybara resurser 2019. Från och med den 30 juli har vi börjat konsumera mer resurser än de som planeten lyckas förnya på ett år. Det är mycket allvarligt. Det är en världsomfattande situation. Synoden kommer att vara en brådskande synod. Men notera: en synod är inte ett möte med forskare eller politiker. Det är inte ett parlament: det är något annat. Det är en kyrklig händelse och kommer att ha ett evangeliserande uppdrag och dimension. Det kommer att äga rum i gemenskap och ledas av den Helige Ande.”

Men varför koncentrera sig på Amazonas?

«Det är en representativ och avgörande plats. Tillsammans med oceanerna ger den ett avgörande bidrag till planetens överlevnad. Mycket av syret vi andas kommer därifrån. Det är därför som avskogningen innebär att döda mänskligheten. Och då involverar Amazonas nio stater, så problemet berör inte bara en nation. Jag tänker på rikedomen i Amazonas, den vegetabiliska och animaliska mångfalden: det är underbart.

Synoden kommer också att diskutera möjligheten att viga "viri probati", gamla och gifta män som kan besvara bristen på prästerskap. Kommer det att vara ett av huvudtema?

"Absolut inte: det är helt enkelt en paragraf av arbetsdokumentet Instrumentum Laboris. Det viktiga kommer att vara frågor som berör evangelisationen.

Vad hindrar beskyddet av Amazonas?

"Hotet mot befolkningarnas liv och territorium härrör från ekonomiska och politiska intressen i de dominerande samhällssektorerna.”

Så hur ska politiken agera?

«Eliminera korruptionen och strävan efter egen vinning. De måste ta ett konkret ansvar, till exempel vad gäller öppna gruvor, som förgiftar vattnet och så orsakar många sjukdomar. Sedan är det frågan om gödselmedel.”

Ers helighet, vad fruktar du mest av allt för vår planet?

«Biodiversitetens försvinnande. Nya dödliga sjukdomar. Förödelsen av naturen som kan leda till mänsklighetens död.

Ser du en ökad medvetenhet i frågan om miljö och klimatförändring?

"Ja, särskilt i rörelser av unga ekologer, till exempel den som leds av Greta Thunberg, "fredagar för framtiden". Jag såg ett plakat på deras som slog mig: "Vi är framtiden!" ».

Kan vårt dagliga beteende - återvinning, uppmärksamhet på att inte slösa vatten hemma - påverka eller är det otillräcklig för att motverka fenomenet?

"Det påverkar definitivt eftersom det handlar om konkreta åtgärder. Och framför allt skapar och sprider det en kultur att vårda skapelsen och inte misshandla den.”

09 augusti 2019, 13:21