Sök

Påven går mot sin plats under den allmänna audiensen på Petersplatsen Påven går mot sin plats under den allmänna audiensen på Petersplatsen  

Hur många katekeser har påven hållit?

Varje vecka är den allmänna audiensen ett viktigt ögonblick för människor från hela världen att möta påven och ta del av hans katekes, då han på ett enkelt sätt undervisar om kyrkans grundläggande läror.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus återupptog onsdagsaudienserna igår, den 7 augusti, efter en månads uppehåll, och fortsatte sin pågående serie katekeser om Apostlagärningarna.

Under sina sex åren som påve har påven Franciskus hållit 280 allmänna audienser, om man räknar de ordinarie och de särskilda under Barmhärtighetens jubelår, som hölls på lördagar under det året.

Påvens magisterium

Tillsammans med hans Angelusreflektioner på söndagar och högtider; och predikningar på stora högtider och hans predikningar under den dagliga mässan i Sankta Martas kapell, är katekeserna under den allmänna audiensen den andliga kärnan av påven Franciskus magisterium, eller lära.

Sedan 2013 har påven Franciskus hållit 12 katekesserier. Den första var en serie om Trosbekännelsen, som var fortsättningen på en serie som hans föregångare, Benedictus XVI påbörjade under trons år. Påven Franciskus fortsatte sedan med en serie katekeser om sakramenten, den Helige Andens gåvor, kyrkan, familjen och temat för jubelåret, barmhärtighet.

Därefter fortsatte han med det kristna hoppet, den heliga mässan, dopet, konfirmationen, de tio budorden, Fader Vår och, nu senast, Apostlagärningarna.

Appeller under audiensen

Under den allmänna audiensen passar påven även på att uppmärksamma specifika situationer runt om i världen och göra appeller. Under pontifikatets sex år har påven Franciskus gjort mer än fyrtio appeller om fred på olika platser runt om i världen. Han har vid mer än 20 tillfällen vädjat om hjälp till kristna som lider av förföljelse, diskriminering och andra särskilda svårigheter. Han har vädjat om humanitärt bistånd efter naturkatastrofer, epidemier och olyckor. Vid ungefär ett dussin olika tillfällen har han särskilt vädjat om hjälp till migranter, arbetare i utsatta situationer och världens fattiga; och för engagemang i den pågående miljökrisen.

Dessa allmänna audienser, då påven möter människor från hela världen, ger påven en möjlighet att ge en enkel men ändå djupgående katekes om den kristna tron.

08 augusti 2019, 11:28