Sök

Påven vid kardinal Sardis begravning Påven vid kardinal Sardis begravning 

Påvens kondoleanser för kardinal Sardis död

Kardinal Paolo Sardi gick bort lördagen 13 juli vid 84 års ålder efter en kort tids sjukdom. Begravningen hölls på måndagen i Peterskyrkan. I sina kondoleanser uttrycker påven Franciskus stor tacksamhet för kardinalens tjänst vid Heliga Stolen.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

“Jag tackar Gud för den bortgångne kardinalens uppbyggande vittnesbörd vid hans tjänst vid Heliga Stolen som varade nästan i hela hans liv”. Påven Franciskus uttrycker i sina kondoleanser stor tacksamhet och erkännande för kardinal Paolo Sardis tjänst. Kondoleanserna riktades till Acqui stift och kardinalens familj och talade vidare om hans stora teologiska kunskap och hans ihärdiga arbete som han utförde på ett diskret sätt under helige Paulus VI, Johannes Paulus I, helige Johannes Paulus II och Benedictus XVI.

En god och vaksam tjänare

Påven skriver att kardinalen alltid var trogen sitt valspråk “Esto vigilans” och ”var en god och vaksam tjänare”.

Vid begravningen på måndagförmiddagen sa tidigare statssekreterare kardinal Tarcisio Bertone i predikan att kardinal Paolo Sardi var en “mästare i moralteologi” som “har bidragit till formuleringen och spridningen av helige påven Johannes Paulus II:s moraliska läroämbete”.

Påven Franciskus sällades sig till medcelebranterna vid avslutningsriterna Commendatio och Valedictio.

15 juli 2019, 18:07